Historia bezprzewodowego dostępu do Internetu w Pruszkowie

Region

Wszystko zaczęło się na początku 2006 roku. Byłem wówczas studentemmagisterskich studiów uzupełniających na wydziale elektrycznym Politechniki Warszawskiej oraz współpracownikiem Wydawnictwa IDG Poland. Zbierałem materiały do pracy dyplomowej poświęconej bezpieczeństwu transmisji danych w bezprzewodowych sieciach komputerowych oraz do kolejnych materiałów prasowych, gdyż w Wydawnictwie zajmowałem się technologią Wi-Fi. Natknąłem się wówczas na informację o sieci RESMAN, zapewniającej bezprzewodowy dostęp do Internetu mieszkańcom Rzeszowa. Zgłębiłem temat i okazało się, że podobne projekty do realizacji przygotowuje wiele innych miast i miasteczek w Polsce. Pomyślałem wówczas, dlaczego nie Pruszków?

Aby uzyskać odpowiedź na to pytanie zamieściłem stosowny wątek na jednym z forów pruszkowskich oraz wystosowałem odpowiednie zapytanie do Prezydenta za pośrednictwem strony internetowej  www.pruszkow.pl.

Na forum rozgorzała dyskusja, były głosy za, były głosy przeciw. Zwolenników było zdecydowanie więcej, to dodało energii do dalszego działania. Do akcji wkroczyła redakcja lokalnej gazety WPR, która zaoferowała wsparcie w postaci publikacji petycji do Prezydenta miasta Pruszkowa w sprawie „bezpłatnego Internetu”. Petycje kolportowane były w czasie Dni Pruszkowa 2006.  (Z posiadanych przez nas informacji wynika, że do adresata dotarło kilkaset podpisanych przez mieszkańców wniosków-przypisek redakcji).

Równocześnie powstało stowarzyszenie Wirtualny Pruszków, którego celem było przedstawienie zamierzenia lokalnym włodarzom i przekonanie ich do podjęcia stosowanych działań, których efektem miałoby być udostępnienie mieszkańcom Pruszkowa bezpłatnego dostępu do Internetu z wykorzystaniem technologii Wi-Fi. Założycielami Stowarzyszenia byli Karol Michalczyk oraz Piotr Słowik. Osobiście zmuszony byłem do odpuszczenia tematu „na chwilę”, gdyż na obronę czekała praca magisterska Po dwu latach starań członków stowarzyszenia, jesienią 2008 roku, pojawiło się w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie, stanowisko koordynatora ds. budowy sieci bezprzewodowej zapewniającej bezpłatny dostęp do Internetu. Efektem pracy koordynatora było złożenie wniosku o dofinansowanie budowy sieci w ramach przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu oraz uruchomienie pilotażowych punktów dostępowych.
    
Więcej na temat pilotażowych punktów dostępowych można było przeczytać w WPR55, w artykule „Dla kogo bezpłatny Internet” autorstwa Olgierda Lewana. Ten sam autor przygotował materiał pt. „Grodzisk już ruszył, Pruszków jeszcze czeka”, który ukazał się w WPR59. W tym miejscu warto przypomnieć fragment zamieszczonej tam wówczas (lipiec 2009) wypowiedzi wiceprezydenta Andrzeja Kurzeli.  
    
– W naszym wniosku zawarliśmy plan objęcia obszaru naszego miasta radiową siecią bezpłatnego internetu bezprzewodowego. W pierwszym etapie, którego zakończenie planujemy do końca I półrocza 2010 r. powstanie na terenie miasta 95 punktów dostępowych.* Umożliwią one wszystkim chętnym z własnym sprzętem komputerowym korzystanie z bezpłatnego dostępu do internetu tzw. socjalnego (o prędkości przesyłu danych do 256 megabitów). Jednocześnie w łatwo dostępnych punktach miasta uruchomimy w tym samym czasie dwa tzw. infomaty, czyli punkty dostępowe całkowicie wyposażone w sprzęt, do użytku ogólnego. Obecnie zakończyliśmy etap testowy, w którym działały dwa punkty dostępowe. Doświadczenia z ich eksploatacji są punktem wyjścia do dalszej realizacji projektu. Nasza sieć będzie oczywiście w kolejnych etapach rozbudowywana. Ogólna wartość tej inwestycji w I etapie to 4,4 mln zł*. Obecnie ogłosiliśmy już przetarg na wykonawcę tej sieci, a otwarcie ofert nastąpi  14 sierpnia 2009r. Będziemy realizowali tą inwestycję nawet, jeśli nie otrzymamy dotacji unijnej, bo mamy na to zagwarantowane środki własne.
 
Przetarg został rozstrzygnięty 14.08.2009 roku. Miasto w ramach przetargu zleciło wykonawcy opracowanie projektu wraz z realizacją dla publicznej Sieci Radiowej Wi-Fi (według standardu 802.11 b/g) w topologii kratowej (mesh) oraz implementacja usług głosowych w technologii VoIP w wybranych lokalizacjach Miasta Pruszków. W zakres przedmiotu zamówienia wchodziła budowa szerokopasmowej sieci dostępowej (w tym instalacja publicznych punktów dostępowych hot-spot Wi-Fi) oraz dostępu do internetu dla wybranych Jednostek Administracji Publicznej, budowa Punktu Styku sieci z Operatorem, wdrożenie systemu bezpiecznej transmisji danych VPN pomiędzy wybranymi Jednostkami Administracji Publicznej oraz wdrożenie systemu transmisji głosu VoIP dla wybranych Jednostek Administracji Publicznej. A więc VoIP nie będzie dostępny dla mieszkańców miasta, podobnie jak nie będzie – wspomnianych przez wiceprezydenta Kurzelę – informatów, a oferowana przepustowość wystarczy do przeglądania stron tekstowych, gdyż o multimedialnych możemy zapomnieć.

*Wyróżnienia redakcji
Ciąg dalszy w następnym numerze WPR.

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.