Noworoczna sonda WPR

Region

Przełom roku sprzyja snuciu planów i mobilizuje do stawiania sobiecelów. Skorzystaliśmy z okazji i zadaliśmy naszym samorządowcom podchwytliwe, bo możliwe do zweryfikowania przez wyborców, pytanie: - Rok 2010 kończy obecną kadencję samorządową. Gdyby życzenia się spełniały, które z planów obecnej kadencji chciałbym zrealizować w nadchodzącym nowym roku?

Elżbieta Smolińska – Starosta Powiatu Pruszkowskiego

– W zakresie spraw inwestycyjnych chciałabym, aby udało nam się w uzgodnieniu z PKP doprowadzić do budowy nowego wiaduktu nad torami kolejowymi na przedłużeniu ul. Przyszłości, na granicy Pruszkowa i gminy Brwinów. Pozwoliłoby to na uzyskanie dogodnego połączenia komunikacyjnego drogi 719 z pruszkowskim Gąsinem i węzłem na autostradzie po likwidacji uciążliwego przejazdu na ul. Działkowej. Natomiast w zakresie spraw społecznych chciałabym doprowadzić do utworzenia w Pruszkowie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, bo obecnie niepełnosprawni mieszkańcy naszego powiatu muszą w tych sprawach jeździć do Grodziska Mazowieckiego.

Jan Starzyński – Prezydent Pruszkowa

– Chciałbym przede wszystkim ukończyć remont i modernizację oraz oddać do eksploatacji Pałacyk i Park Sokoła, a na nowy rok szkolny otworzyć budowane nowe przedszkole z oddziałami żłobkowymi. Planujemy też ukończyć boiska treningowe i inne obiekty na Zniczu pod kątem ośrodka pobytowego dla uczestników Euro 2012. Mam też nadzieję zrealizować pozostałe zamierzenia infrastrukturalne zapisane na ten rok w budżecie miasta.

Grzegorz Benedykciński – Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

– Chciałbym, żeby w tym nadchodzącym roku udało się ogłosić przetarg na wybudowanie obwodnicy, a także budować i modernizować drogi, drogi i jeszcze raz drogi.

Zdzisław Brzeziński – Burmistrz Piastowa

– Przede wszystkim chcę rzetelnie zrealizować zaplanowany na ten rok budżet, który w 35% dotyczy inwestycji. Będzie to dokończenie modernizacji budynku i boisk szkoły nr 4, istotna zmiana w układzie komunikacyjnym miasta na kierunku połączenia z sąsiednimi Michałowicami, a także modernizacja ważnego skrzyżowania Alei Tysiąclecia i ul. Wojska Polskiego. Ponadto rozpoczniemy budowę oczyszczalni wód opadowych i przepompowni dla północnej części Piastowa. Na większość tych inwestycji mamy złożone wnioski o dofinansowania unijne i jeśli byśmy je otrzymali, to znakomicie by to pomogło ich szybkiej realizacji.

Krzysztof Grabka – Wójt Gminy Michałowice

– Mam dwa priorytety. Budowę w 4 miejscowościach gminy nowoczesnych obszarów rekreacji w ramach realizowanego przez nas, a wspomaganego przez Unię, programu promowania zdrowego życia wśród dzieci i młodzieży. Drugim projektem, który uznaję za szczególnie istotny jest wybudowanie nowego obiektu Urzędu Gminy. Zdecydowanie polepszy on obsługę naszych mieszkańców zgodnie z ich oczekiwaniami.

Andrzej Guzik – Burmistrz Gminy Brwinów

– Najważniejszą sprawą do załatwienia jeszcze w 2010 r. pozostaje ostateczne podpisanie umowy w sprawie wniosku do Funduszu Spójności UE na projekt wodno-kanalizacyjny na ponad 170 mln zł. Obecnie – awansem jeszcze za własne pieniądze, rozpoczynamy budowę 25 km wodociągów w Kaniach i Otrębusach. Poza tym w tym roku planuję budowę nowej siedziby Biblioteki Miejskiej i Ośrodka Kultury, rozbudowę budynku OSP w Brwinowie, wybudowanie nowego boiska przy ZS nr 1 oraz pozyskanie terenu od SGGW pod nową salę gimnastyczną i przedszkole.

Andrzej Kościelny – Burmistrz Podkowy Leśnej

– Co prawda ambitne plany ograniczają nasze możliwości finansowe, ale chciałbym zrealizować rozbudowę naszej szkoły o dodatkowe skrzydło i salę gimnastyczną, na co mamy zresztą złożony wniosek o dotację unijną. Ponadto chciałbym wybudować zaplanowany budynek z mieszkaniami komunalnymi oraz z co najmniej ubiegłoroczną sprawnością kontynuować remonty dróg. Bardzo byśmy sobie przy tym wszyscy życzyli żeby poprawiła się sytuacja finansowa, w tym nasze główne źródło miejskich dochodów – wpływy z PIT-ów.

Jerzy Wysocki – Burmistrz Milanówka

– Przede wszystkim chciałbym zrealizować dwa bardzo istotne dla naszego miasta zamierzenia: oddać do użytkowania nowe przedszkole publiczne i pozyskać środki z Funduszu Spójności Unii Europejskiej na realizację zgodnie z planem ok. 30 km kanalizacji sanitarnej do końca 2012 roku. Ponadto chciałbym utrzymać wysoki poziom realizacji inwestycji, w granicach 40% ogółu wydatków.

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.