Większy wpływ samorządów na wyższe uczelnie

Region

Samorządy mają mieć większy wpływ na kształcenie w zawodowych uczelniach wyższych, tak aby absolwenci odpowiadali na potrzeby rynku pracy. Doprecyzowano również sposób przekazywania samorządowych dotacji dla uczelni.

O zmianach, jakie wprowadza projekt nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym poinformował samorządowców we wtorek na posiedzeniu zespołu edukacji KWRiST wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Zbigniew Marciniak.

Jak podkreślił, nowelizacja wprowadza „mocniejsze umocowanie przedstawicieli samorządów w sprawowaniu kontroli tego, co się dzieje na uczelniach, zwłaszcza zawodowych”.

Obowiązkowe stanie się tworzenie konwentów w Publicznych Wyższych Szkołach Zawodowych. Konwenty, w których będą zasiadali m.in. przedstawiciele samorządów, mają inspirować uczelnie do szybszego reagowania na potrzeby lokalnego rynku pracy. – Takie rozwiązanie funkcjonuje w większości krajów europejskich – podkreślił Marciniak.

Projekt przewiduje włączenie praktyków reprezentujących organizacje gospodarcze, publiczne i społeczne do procesu dydaktycznego na kierunkach o profilu zawodowym przy tworzeniu programów studiów, realizacji procesu kształcenia oraz ocenie jego efektów.

Zgodnie z projektem, utworzenie publicznej uczelni zawodowej, jej likwidacja, zmiana nazwy lub połączenie z inną publiczną uczelnią zawodową będzie następować na wniosek sejmiku województwa lub rektora albo rektorów uczelni.

Jak zaznaczył wiceminister Marciniak, to krótsza droga, bo sejmik sam będzie mógł wyjść z inicjatywą powołania uczelni zawodowej, bez porozumiewania się z ministrem szkolnictwa wyższego.

Nowelizacja doprecyzowuje sposób dofinansowania uczelni wyższych przez samorządy. Uczelnia będzie mogła otrzymać dotację z budżetu samorządowego również na zadania określone w ustawie m.in. kształcenie i pomoc materialną.

Zespół edukacji KWRiST pozytywnie zaopiniował projekt ustawy.

W Polsce funkcjonuje blisko 460 uczelni zarówno publicznych, jak i niepublicznych.

Nowelizacja ustawy ma wesprzeć rozwój uczelni, które są kołami napędowymi gospodarek wielu polskich miast. W wojewódzkich miastach, takich jak Poznań, Toruń czy Lublin, dzięki uczelniom dynamicznie rozwija się sektor usług. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu jest największym pracodawcą w całym województwie kujawsko-pomorskim (5 tysięcy pracowników).

– Nowe mechanizmy prawne oraz finansowe wzmacniają rolę uczelni i włączają je do grona podmiotów tworzących oraz realizujących politykę regionalną – uzasadnia MNiSW. Ustawa ma wejść w życie od 1 października 2011 r.

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.