Tylko burmistrz Brwinowa nie otrzymał absolutorium

Region

W ostatnich dniach we wszystkich gminach odbyły się sesje rad miejskich i gminnych. Jednym z punktów obrad było głosowanie o przyznanie, bądź nie, absolutorium władzy. Głosowania nie przeszedł pomyślnie tylko Andrzej Guzik, burmistrz Brwinowa.

To nic nowego. Guzik urząd burmistrza piastuje drugą kadencję – w tym czasie, już piąty raz nie przyznano mu absolutorium. Za nieudzieleniem absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok było 11 radnych, za udzieleniem głosowało 9 osób.

W zupełnie innym nastroju z sesji rady gminy wychodził wójt Nadarzyna, Janusz Grzyb. 14 zebranych radnych głosowało jednomyślnie. Absolutorium zostało przyznane.

Głosowanie radnych nad przyznaniem absolutorium wynika z ustawy o samorządzie gminnym z 1990 roku oraz z ustawy o finansach publicznych z 2005 roku. Przed 2002 rokiem to głosowanie budziło więcej emocji, gdyż nieprzyznanie absolutorium skutkowało odwołaniem ich ze swych funkcji. Sytuację tę zmieniła ustawa o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.

Wyniki głosowań:

Prezydent Pruszkowa, Jan Starzyński:
za – 18, przeciw – 0, wstrzymało się – 5

Burmistrz Grodziska, Grzegorz Benedykciński:
za – 17, przeciw – 4, wstrzymało się – 0

Burmistrz Piastowa, Zdzisław Brzeziński:
za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 6

Burmistrz Brwinowa, Andrzej Guzik:
za – 9, przeciw – 11, wstrzymało się – 0

Burmistrz Milanówka, Jerzy Wysocki:
za – 11, przeciw – 0, wstrzymało się – 3

Burmistrz Podkowy Leśnej, Andrzej Kościelny:
za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się – 2

Wójt Michałowic, Krzysztof Grabka:
za – 11, przeciw – 0, wstrzymało się – 4

Wójt Raszyna, Janusz Rajkowski:
za – 11, przeciw – 3, wstrzymało się -0

Wójt Nadarzyna, Janusz Grzyb:
za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.