Trzy działki, jeden problem

Stara Wieś

Od kilkunastu lat trwają próby uregulowania stanu prawnego trzech działek w Starej Wsi. Mimo wielu prób nie udało się rozwiązać tej sprawy. Starostwo powiatowe w Pruszkowie wskazuje, że konieczne jest skierowanie do sądu wniosku o wydanie postanowienia o stwierdzeniu ich zasiedzenia.

Problem dotyczy gruntów 88 (boisko przy ul. Brwinowskiej), 90 (pętla przy Grodziskiej) oraz 148 (przy Głogowej). Na jednej z działek miałby powstać świetlica dla mieszkańców Starej Wsi. O sprawie pisaliśmy tu. Gmina Nadarzyn zleciła geodecie analizę stanu prawnego terenów, jednak mimo to, nie udało się ustalić tytułu własności. O wyjaśnienie sprawy walczą również mieszkańcy. W listopadzie skierowali do starostwa powiatowego wniosek o wszczęcie postępowania w celu uregulowania stanu prawnego gruntów.

Trzy strony zaangażowane są w sprawę, jednak rozwiązania jak nie było, tak nie ma. Starostwo powiatowe w Pruszkowie zwraca uwagę na brak odpowiedniej dokumentacji. – Od dłuższego czasu różne grupy mieszkańców Starej Wsi inicjują postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji stwierdzającej, że grunty te stanowią wspólnotę gruntową. Z kolei gmina Nadarzyn występowała z wnioskami o wydanie decyzji stwierdzającej, że grunty te stanowią mienie gromadzkie. Z podobnym wnioskiem wystąpiła również rada sołecka wsi Stara Wieś, która ponadto wystąpiła również z wnioskiem przeciwnym: o stwierdzenie, że grunty te stanowią wspólnotę gruntową – przedstawia Krzysztof Bukowski ze starostwa powiatowego w Pruszkowie. – Co ważne, wnioski te wzajemnie się wykluczają, bowiem jeśli grunt stanowił mienie gromadzkie, nie mógł być jednocześnie wspólnotą gruntową. Żadna z powyższych spraw nie została zakończona wydaniem żądanej decyzji, bowiem nie uzyskano dokumentacji, z której wynikałoby, że przedmiotowe grunty stanowią mienie gromadzkie bądź wspólnotę gruntową. Przeciwnie, zgromadzony materiał pozwala przypuszczać, że grunty te nie stanowią ani mienia gromadzkiego, ani wspólnoty gruntowej – dodaje.

Przedstawiciel starostwa wskazuje na konieczność zwrócenia się w tej sprawie do sądu. – Nie ma możliwości uregulowania ich stanu prawnego w oparciu o przepisy ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. O tym fakcie byli informowani przedstawiciele Starej Wsi, a nadto udzielono im informacji, że w celu uregulowania stanu prawnego omawianej nieruchomości konieczne jest zwrócenie się do sądu z wnioskiem o wydanie postanowienia o stwierdzeniu ich zasiedzenia. Ze stosownym wnioskiem powinna wystąpić gmina Nadarzyn, która gospodaruje tym gruntem, nie zaś starostwo, które nie ma do niego praw – tłumaczy Bukowski.

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.