Spór o dofinansowanie imprezy

Stara Wieś

Piknik Sąsiedzki w Starej Wsi ma na celu integrację mieszkańców. Sołectwo wystąpiło o dofinansowanie organizacji imprezy przez gminę, jednak nie uzyskało odpowiedzi. Urząd twierdzi, że żadnego pisma nie otrzymał. O co chodzi?

Tegoroczny Piknik Sąsiedzki odbędzie się 3 września i będzie to już kolejna edycja imprezy. Mieszkańcy po raz pierwszy spotkali się w 2013 roku. Wspólnymi wysiłkami zorganizowali imprezę, podczas której mieli szansę lepiej się poznać. Sołectwo starało się o wsparcie finansowe ze strony gminy Nadarzyn na organizację pikniku. Urząd przychylnie odnosił się do tych próśb, ale pojawiały się problemy. – W zeszłym roku mieliśmy otrzymać 4 tys. zł brutto, jednak dwa tygodnie przez imprezą wycofano się z tych deklaracji. We wrześniu 2015 roku złożyłem wniosek o dofinansowanie, jednak nie otrzymałem odpowiedzi. Tłumaczenia ze strony urzędników były pokrętne – przedstawia Michał Ziółkowski, sołtys Starej Wsi.

Mieszkańcy czują się pokrzywdzeni i pomijani przez gminę. Chcieliby, aby ktoś dostrzegł ich potrzeby i pomyślał o budowie świetlicy bądź boiska dla dzieci. Zwracają uwagę, że urząd przychylniej patrzy na inne inicjatywy.

Gmina postanowiła odnieść się do stawianych zarzutów. Urząd podkreśla, że wspierał organizację pikniku. – Gmina Nadarzyn poczynając od pierwszego Pikniku Sąsiedzkiego w 2013 roku, przychylnie rozpatrywała prośby o dofinansowanie imprezy. W 2014 roku na wniosek sołtysa, gmina przekazała na Piknik 1500 zł. W 2015 roku Gmina zadeklarowała sfinansowanie przenośnych toalet (450 zł) oraz kosztu kuchni polowej (900 zł)  –  łącznie 1350 zł – czytamy na gminnym fanpage’u.

Co z tegorocznym dofinansowaniem? Zdaniem urzędu, sołectwo nie wystąpiło o wsparcie. – W tym roku do urzędu gminy nie wpłynęło pismo z prośbą o dofinansowanie IV edycji Pikniku. Dlatego nie zgadzamy się ze stwierdzeniem:„Gdybyśmy dostali dofinansowanie z Urzędu Gminy to prawdopodobnie nie musielibyśmy się o nic martwić.” Ponieważ Państwo nie wystąpiliście o dofinansowanie do urzędu gminy, dlatego nie otrzymaliście go ze strony gminy! Zwracaliście się Państwo z prośbą o dofinansowanie do Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury. Dyrektor NOK podczas XVII sesji Rady Gminy Nadarzyn, 23 marca br., przedstawiając sprawozdanie z działalności Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury za rok 2015 wyjaśniła kwestię organizacji i dofinansowywania pikników. Stwierdziła, że oferta piknikowa jest redukowana, a nie poszerzana. NOK zrezygnował z dwóch imprez w tym z „Powitania lata” w Młochowie. Jedna z imprez proponowanych przez Państwa dublowałaby się z piknikiem, który od wielu lat NOK organizuje z GODM „Tęcza”. Druga z następującymi dzień później Dożynkami. Nieprawdą jest, że na „Powitanie lata” w Młochowie gmina wydaje „grubo ponad 100 tys. zł.” Nigdy impreza ta kosztowo nawet nie zbliżyła się do podawanej przez Państwa kwoty – podaje urząd.

Sołtys Starej Wsi kwituje sprawę krótko. – Gmina się wszystkiego wypiera – mówi Ziółkowski.

Na potwierdzenie swojego zaangażowania przy organizacji wcześniejszych edycji Pikniku Sąsiedzkiego gmina przedstawiła stosowne dokumenty. Można zapoznać się z nimi poniżej:

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.