Smolińska i Brzeziński otrzymali absolutorium

Region

We wtorek odbyła się sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego i sesja Rady Miasta Piastowa. Zarówno Zarząd Powiatu Pruszkowskiego na czele ze starostą Elżbietą Smolińską, jak i burmistrz Zdzisław Brzeziński otrzymali absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok.

Za przyznaniem absolutorium Elżbiecie Smolińskiej i zarządowi powiatowemu było 16 radnych, 7 było przeciwko, a 2 się wstrzymało. Jeszcze bardziej pomyślne głosowanie przeszedł burmistrz Piastowa. Za przyznaniem absolutorium Zdzisławowi Brzezińskiemu głosowało 14 osób, 6 się wstrzymało i nikt nie było przeciwny.

Głosowanie radnych nad przyznaniem absolutorium wynika z ustawy o samorządzie gminnym z 1990 roku oraz z ustawy o finansach publicznych z 2005 roku. Przed 2002 rokiem to głosowanie budziło więcej emocji, gdyż nieprzyznanie absolutorium prezydentom miast, burmistrzom i wójtom skutkowało odwołaniem ich ze swych funkcji. Sytuację tę zmieniła ustawa o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.