S2 bez ograniczenia tonażowego na dłużej

Region

Od 1 sierpnia, na okres dwóch miesięcy, drogowcy z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad znieśli godzinowy zakaz poruszania się pojazdów o masie całkowitej powyżej 16 ton. Teraz okres bez ograniczeń drogowcy wydłużyli do końca 2022 roku. Dotyczy to odcinka S2 pomiędzy węzłami Opacz i Lubelska, co umożliwia przejechanie całą S2 przez Warszawę.

Przed 1 sierpnia na trasie S2 między węzłami Opacz i Lubelska obowiązywał godzinowy zakaz poruszania się pojazdów o masie dopuszczalnej powyżej 16 ton. W godzinach porannego (7.00 – 10.00) i popołudniowego (16.00 – 20.00) szczytu obowiązywał zakaz poruszania się po trasie pojazdów o masie dopuszczalnej powyżej 16 ton. Ograniczenie zostało zdjęte na okres dwóch miesięcy od 1 sierpnia do 30 września. – Po wprowadzeniu czasowej zmiany w organizacji ruchu przeprowadzimy pomiary natężenia ruchu i ocenimy warunki bezpieczeństwa – zaznaczali jeszcze w lipcu przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Jak zniesienie ograniczenia wpłynęło na ruch na POW? – Po 1 sierpnia odnotowaliśmy większy ruch pojazdów ciężarowych, czego się spodziewaliśmy, ale nie spowodowało to pogorszenia warunków bezpieczeństwa ruchu. Ogółem przez tunel w lipcu, sierpniu i wrześniu przejechało średnio ok. 2,1 mln pojazdów miesięcznie w obu kierunkach. Suma pojazdów powyżej 16 ton nie przekroczyła 250 tys. Zauważalny jest ogólny wzrost natężenia ruchu, natomiast udział pojazdów ciężarowych waha się między 10 a 12 proc. – podkreślają drogowcy z GDDKiA.

Finalnie GDDKiA postanowiła nie wprowadzać ponownie ograniczenia tonażowego do końca roku. – Wydłużenie zniesienia godzinowego zakazu poruszania się ciężarówek o masie powyżej 16 ton chcemy wykorzystać do zebrania kolejnych danych w celu zakończenia analizy i podjęcia decyzji o wprowadzeniu docelowej organizacji ruchu. Jednym z wariantów jest całkowite zniesienie godzinowego zakazu poruszania się pojazdów ciężarowych w ciągu S2 w Warszawie. Efektem końcowym będzie materiał do dalszego rozwoju strategii zarządzania ruchem w Warszawskim Węźle Drogowym – podkreślają drogowcy.

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.