Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Owczarni

Brwinów

Na terenie Owczarni w ubiegłym roku zakończono kolejne inwestycje wodno-kanalizacyjne. Teraz trwa procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie kanalizacji sanitarnej.

Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej to po pierwsze wygoda dla użytkowników, a po drugie – korzyści dla środowiska naturalnego. Jakie? Choćby ograniczenie ryzyka zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych zanieczyszczeniami płynnymi. To także usprawnienie procesu oczyszczania ścieków. Zbudowana magistrala wodociągowa umożliwi lepszy sposób wykorzystania istniejących zasobów wodnych oraz ułatwi dostawy wody o odpowiedniej jakości dla wszystkich użytkowników sieci.

Budowa kolejnego etapu kanalizacji sanitarnej w Owczarni zakończyła się w październiku 2022 r. Całkowita wartość inwestycji realizowanej w okresie 2021–2022 r. wyniosła ponad 3,7 mln zł, z czego w 2022 r. wydano kwotę ponad 2,3 mln zł. W ramach tego zadania wybudowano ok. 2 800 m kanałów grawitacyjnych, ok. 750 m odgałęzień kanalizacyjnych do granic nieruchomości, ok. 550 m kanałów tłocznych oraz cztery przepompownie ścieków. Wykonano prace w ul. Kazimierzowskiej, Grodziskiej, Książenickiej (między ul. Grodziską a ul. Kazimierzowską), Projektowanej, Bagnistej, w ulicach bocznych odchodzących od ul. Kazimierzowskiej oraz na terenie kilku działek, z przejściem pod torami WKD.

Odbiór techniczny dokonano pod koniec października 2022 r. Dopiero po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń od Powiatowego i Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz po przekazaniu wykonanej sieci do użytkowania Brwinowskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. będzie można przyłączać domy. Ponieważ zakres inwestycji jest duży oraz istnieją pewne procedury, domy będzie można przyłączyć najwcześniej w lutym. Jeśli mieszkańcy chcieliby przyłączyć swój dom do kanalizacji, muszą oni przeczytać informacje znajdujące się na www.bpwik.pl.

Mieszkańcy, którzy w latach 2005–2006 wpłacili kwotę 610 zł i podpisali z gminą Brwinów umowę na wykonanie projektu przyłącza kanalizacji sanitarnej, mogą odbierać projekty swoich przyłączy w pok. 21 przy ul. Kościuszki 4a po uzgodnieniu telefonicznym pod nr. 22 738 25 87.

Łączne środki wydatkowane przez gminę Brwinów na budowę kanalizacji sanitarnej w Owczarni od rozpoczęcia budowy, czyli od 2015 r. wyniosły ok. 10 mln zł. Razem z kanałami tłocznymi przeznaczonymi do odprowadzania ścieków sanitarnych do Brwinowa zrealizowano ok. 11,1 km kanałów grawitacyjnych, 3,5 km kanałów tłocznych, 2,5 km odgałęzień do nieruchomości oraz 15 przepompowni ścieków, koniecznych do prawidłowej eksploatacji sieci.

Na początku października 2022 r. zakończono budowę wodociągu magistralnego w ul. Grodziskiej, Książenickiej i Kazimierzowskiej w Owczarni o łącznej długości ok. 1 657 m. Koszt realizacji tego przedsięwzięcia wyniósł niemal 2 mln zł. Razem z wykonanym w latach 2020–2021 wodociągiem magistralnym z Brwinowa do Owczarni, na budowę obydwu etapów magistrali o długości ok. 3,8 km wydano kwotę ponad 3,1 mln zł.

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.