Radni jednomandatowi

Region

W większości gmin radni będą wybierani w okręgach jednomandatowych – zdecydował Sejm. Wyjątkiem będą tylko miasta na prawach powiatu, gdzie pozostanie ordynacja proporcjonalna.

Podczas piątkowego głosowania, Sejm przyjął senacką poprawkę do kodeksu wyborczego wprowadzającą jednomandatowe okręgi wyborcze we wszystkich gminach, poza miastami na prawach powiatu. Wcześniej, posłowie proponowali, by dotyczyło to jedynie jednostek liczących do 40 tys mieszkańców.

Na wniosek Senatu posłowie zrezygnowali z zapisu umożliwiającego głosowanie za pomocą kart przygotowanych w języku Braille'a oraz z zapisu przewidującego powiadamianie wyborców m.in. o terminie i rodzaju wyborów.

Posłowie poparli także zapis ujednolicający przepisy dotyczące prawa wybieralności w poszczególnych rodzajach wyborów. Zgodnie z przegłosowanym zapisem, o mandat radnego nie może ubiegać się m.in. osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo skarbowe. Do tej pory takie ograniczenie obowiązywało w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego.

Kodeks przewiduje możliwość dwudniowego głosowania. Decyzja w tej sprawie będzie należeć do organu, który zarządza głosowania (w przypadku wyborów samorządowych będzie to premier, prezydenckich – marszałek Sejmu, a parlamentarnych – prezydent).

Nowe przepisy regulują również kwestie parytetów na listach wyborczych do rad miast na prawach powiatu, powiatów i sejmików województw. Przewidują, że nie mniej niż 35 proc. kobiet i nie mniej niż 35 proc. mężczyzn musi znaleźć się na liście wyborczej, aby została ona zarejestrowana.

Kodeks wprowadza także nowe godziny głosowania we wszystkich rodzajach wyborów. Lokale wyborcze będą otwarte w godz. 7-21.

Teraz kodeks wyborczy trafi do prezydenta, który ma 21 dni na podjęcie decyzji w sprawie podpisania ustawy.

Zgodnie z jednym z zapisów Kodeksu, nowe przepisy mają wejść w życie po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia aktu prawnego w Dzienniku Ustaw.

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.