Przejazdy rodzinne z WKD

Region

Jak co roku „Wukadka” na czas wakacji letnich wprowadziła tzw. „przejazdy rodzinne”. Ulgowe przejazdy będą obowiązują od 22 czerwca do 1 września 2024.

Z oferty może skorzystać osoba dorosła, która nie korzysta z ulg i odbywa przejazd z dzieckiem, które nie ukończyło 16 roku życia. Oferta dotyczy grupy od 2 do 5 osób. Warto pamiętać, że w tej grupie mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby dorosłe i co najmniej jedno dziecko do 16 roku życia. Dorośli w ramach „Przejazdów rodzinnych” mogą kupić bilety jednorazowe „tam” lub „tam i z powrotem” z ulgą handlową 50 proc. Dzieci podróżujące z osobą dorosłą w ramach oferty „Przejazdy rodzinne” nabywają bilet jednorazowy „tam” lub „tam i powrót” na podstawie indywidulanych uprawnień do ulg ustawowych lub handlowych lub podróżują na podstawie ważnego biletu okresowego.

Uprawnienie do przejazdów rodzinnych przysługuje we wszystkich pociągach przewidzianych w rozkładzie jazdy WKD, kasa biletowa, która dokonuje odprawy uprawnionych osób, na biletach jednorazowych z ulgą handlową dokonuje adnotacji: „Przejazd rodzinny” i potwierdza ją datownikiem kasy. W przypadku zakupu biletów w automatach wspomnianą adnotację należy nanieść samodzielnie.

Natomiast osoby, które nabyły bilety z ulgą handlową 50% w ramach oferty „Przejazdy rodzinne” za pośrednictwem aplikacji mobilnej lub za pośrednictwem strony internetowej WKD, w trakcie kontroli biletów – składają kontrolerowi ustne oświadczenie, iż korzystają z przejazdów w ramach oferty „Przejazdy rodzinne” – okazując.

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.