Pruszkowski szpital powiatowy z certyfikatem „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent”

Pruszków

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej jest jedną z 52 placówek w Polsce, w których przestrzegane są najwyższe europejskie standardy bezpieczeństwa i jakości. Dostrzeżono także popularyzację praktyk zapewniających możliwie najbezpieczniejsze środowisko pracy.

Czym jest certyfikat „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent”? To dowód na to, że o personel szpitalny należy dbać. Wyróżnienie to zostało zapoczątkowane przez Koalicję na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali (zał. 2021 r.). To pierwsza edycja programu certyfikacyjnego.

Jakie warunki musiał spełnić szpital na Wrzesinie? Po pierwsze podpisać deklarację „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent”. To 11 zasad dla bezpieczeństwa personelu szpitalnego – wprowadzenie środków ograniczających ekspozycję na materiał zakaźny, opracowania procedur w razie zetknięcia z takim materiałem, czy prowadzenie rejestru zranień i zakłuć.

Po drugie szpital musiał wypełnić formularz, który został opracowany przez zespół Rady Ekspertów – specjaliści z różnych obszarów medycyny i promotorzy bezpieczeństwa w zdrowiu. Certyfikat to poświadczenie, że szpital przestrzega najwyższe standardy bezpieczeństwa.

W Polsce bezpieczeństwo szpitali nadal stanowi wyzwanie, a przecież stosowanie standardów niesie za sobą same korzyści, także te finansowe. Inwestycja w bezpieczny sprzęt może wiązać się z dużym wydatkiem, ale w dłuższej perspektywie czasu niesie za sobą wiele oszczędności” – podkreśla Prof. Wojciech Zegarski, Krajowy Konsultant w dz. Chirurgii Onkologicznej, członek Rady Ekspertów Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali.

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.

Komentarze 5

5 odpowiedzi na “Pruszkowski szpital powiatowy z certyfikatem „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent””

 1. Igi pisze:

  Ktoś ma niezłe poczucie humoru. Bez komentarza ……

 2. kot ciekawski pisze:

  Proszę internautów o krótki opis działalności w/w szpitala w trakcie trwania plandemii zwida19 ?np czy wymuszali na pracownikach lub pacjentach brania udziału w eksperymencie medycznym za darmo i bez konsekwencji? jak wyglądała opieka wobec nie zaszczepionych ? itp ..

 3. 🐷 pisze:

  Za NFZ.
  1
  Szpital stosuje definicję sprzętu bezpiecznego zgodnie z rekomendacjami PSPE .
  2
  Szpital zobowiązany jest do oceny ryzyka wystąpienia ekspozycji zawodowej na materiał zakaźny w opisie stanowiska pracy oraz określenia, czy na danym stanowisku konieczne/rekomendowane jest używanie sprzętu bezpiecznego, takiego jak np. igły iniekcyjne, cewniki naczyniowe, systemy zamknięte do pobierania krwi, systemy zamknięte do przygotowywania i podaży leków niebezpiecznych.
  3
  Szpital obliguje się do zapewnienia środków eliminujących lub ograniczających stopień narażenia na ekspozycję na materiał zakaźny przez personel medyczny dla wszystkich stanowisk, które tego wymagają.
  4
  Szpital ma opracowane i wdrożone procedury postępowania poekspozycyjnego dla pracowników odnośnie sposobu postepowania, kiedy dojdzie do ekspozycji na materiał biologiczny.
  5
  Szpital prowadzi cykliczną edukację (szkolenia wstępne i przypominające) w zakresie zapobiegania ekspozycji na materiał biologiczny, infuzji leków, obsługi systemów zamkniętych.
  6
  Szpital wdraża rozwiązania organizacyjne mające na celu ograniczenie ryzyka wystąpienia ekspozycji zawodowej na materiał biologiczny.
  7
  Szpital zapewnia przeprowadzenie prawidłowej utylizacji zużytego sprzętu medycznego, zgodnie z podpisaną umową z odbiorcą odpadów medycznych.
  8
  W podmiocie medycznym prowadzony jest rejestr wszystkich zranień i zakłuć, w tym związanych z kontaktem potencjalnie zakaźnym.
  9
  Szpital monitoruje poziom zakupów oraz faktyczne wykorzystanie sprzętu bezpiecznego na terenie jednostki.
  10
  Szpital monitoruje powikłania występujące u pacjentów, np. odcewnikowe zakażenie krwi
  11
  Szpital zgłasza swoją gotowość do przystąpienia w przyszłości do ogólnopolskiego elektronicznego systemu ewidencji zakłuć i zranień wśród personelu medycznego.

 4. Dr Żywago pisze:

  Zimny pacjent to martwy pacjent.

 5. chór staruszków z miasta Prusków sic pisze:

  Bez komentarza (mam zajady nie mogę się śmiać)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły