Pruszków: na osiedlu Staszica wieje nudą

Region

W samym Pruszkowie coś się jeszcze dzieje, ale na osiedlu Staszicawieje nudą - taki wniosek można wysnuć z badań przeprowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, do których udało nam się dotrzeć.

Pierwsze badania przeprowadzono w czerwcu i lipcu ubiegłego roku wśród pełnoletnich mieszkańców osiedla Staszica, cz. B. W sumie na obszarze ograniczonym ulicami Plantową, Powstańców i Wojska Polskiego mieszka 3385 ludzi. W ankiecie wzięło udział 100 losowo wybranych osób. Najwięcej respondentów (43 procent) należało do przedziału wiekowego 26-49 lat. Drugą siłą w badaniu były osoby w przedziale 50-65 lat. Ważną cechą respondentów jest również wykształcenie. Pod tym względem przeważały osoby z wykształceniem wyższym (36 badanych) i średnim (27).

Podstawowym wnioskiem z odpowiedzi, jakich udzielili uczestnicy badań, jest za mała ilość miejsc do spędzania wolnego czasu dla młodzieży. Na drugim miejscu jest brak ławek i koszy na śmieci, a na trzecim wandalizm. Jednocześnie na pytanie otwarte: co mieszkańcy chcieliby zmienić w swoim najbliższym otoczeniu, aż 23 osoby (w sumie na to pytanie odpowiedziało 77 respondentów) wskazały potrzebę większej ilości ławek i koszy na śmieci.

W związku z wynikami badań wśród dorosłych, MOPS miesiąc później postanowił przeprowadzić ankietę, której adresatami byli młodzi mieszkańcy osiedla Staszica, cz. B w wieku 13-18 lat. Najwięcej respondentów stanowili najmłodsi z tej grupy (32 procent). W sumie w badaniu wzięło udział 40 osób.

Młodym respondentom zadano m.in. pytanie: czy uważasz, że w miejscu zamieszkania masz możliwość ciekawie spędzać czas wolny? Większość, 23 osoby, odpowiedziała negatywnie, a wśród nich najwięcej (7 osób), że „jest nudno, nie ma co robić, nic się nie dzieje”. Dwóch badanych mniej odpowiedziało, że nie ma atrakcyjnych miejsc. Jednocześnie zdecydowana większość tych, którym podoba się spędzanie wolnego czasu na osiedlu, jako główny powód wskazało znajomych.

Ta sama grupa respondentów pozytywnie oceniła atrakcje w całym Pruszkowie. Największe z nich to basen i boiska (po 10 odpowiedzi).

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.