Pruszków – trwają prace nad Planem Ogólnym Miasta

Pruszków

W ubiegłym roku prezydent podpisał nowelizację ustawy z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego. Dla lokalnych samorządów, a zwłaszcza dla ich mieszkańców to swego rodzaju rewolucja z zakresu planowania.

W wyniku nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wprowadzonej w lipcu 2023 roku, gminy muszą sporządzić plan ogólny. To nowe narzędzie planistyczne ma zastąpić dotychczasowe Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Pruszkowa do końca 2025 roku.

Plan ogólny zastąpi dotychczasowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Będzie to dokument zawierający wyłącznie podstawowe ustalenia, które pozwolą gminie zaplanować zrównoważony i harmonijny rozwój. Co ważne, jego ustalenia będą podstawą nie tylko do uchwalania planów miejscowych, ale także do wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Plan ogólny to dokument obowiązkowy dla całej gminy, który w przeciwieństwie do studium, będzie aktem prawa miejscowego. Na jego podstawie będą sporządzane plany miejscowe oraz wydawane decyzje o warunkach zabudowy. Dokument ten będzie miał duży wpływ na rozwój gminy, decydując o lokalizacji nowych budynków, wyglądzie ulic oraz przeznaczeniu terenów na zielone, usługowe i inne funkcje.

Co ciekawe Plan Ogólny będzie miał formę cyfrową co rozwiąże obecne problemy, polegające na tym, że w tradycyjnej, papierowej wersji studium i planów zagospodarowania narysowane w nich linie, np. oznaczające granice pomiędzy poszczególnymi strefami, nie są tak dokładne, żeby można je było zinterpretować co do metra kwadratowego na gruncie. Wersja cyfrowa będzie pozwalała na dowolne powiększenie mapy, więc będzie ona dużo dokładniejsza.

Udział mieszkańców
Projekt planu ogólnego powstanie przy udziale wszystkich zainteresowanych stron. Na każdym etapie prac nad dokumentem mieszkańcy będą mogli składać swoje wnioski i uwagi. — Projekt planu ogólnego powstanie na drodze uzgodnień, przy współudziale wszystkich zainteresowanych. Na poszczególnych etapach prac nad tym dokumentem każdy będzie mógł złożyć swoje wnioski i uwagi – podkreśla Piotr Bąk prezydent Pruszkowa..

Jak zgłosić propozycję?
Mieszkańcy 10 czerwca do 12 sierpnia mogą zgłosić  propozycje do Planu Ogólnego. Propozycje do planu należy zgłaszać na specjalnym wniosku, który jest dostępny na stronie internetowej miasta.

Spotkania informacyjne
Aby przybliżyć mieszkańcom procedurę tworzenia planu ogólnego, organizowane będą spotkania informacyjne. Na tych spotkaniach będzie można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące etapów sporządzania planu oraz sposobu składania wniosków i uwag.

Spotkania to jednak nie wszystko. Urząd uruchomi również punkt konsultacyjny, w którym możliwe będzie uzyskanie  pomocy przy wypełnianiu wniosków do planu ogólnego.

Punkt konsultacyjny czynny będzie w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa, przy ul. Kraszewskiego 14/16 pokój nr 67 do dnia 12 sierpnia 2024 r: w każdy poniedziałek w godzinach od 13.30 do 17.30, w każdy wtorek w godzinach od 12.30 do 15.30, w każdy czwartek w godzinach od 12.30 do 15.30

Dlaczego udział w planowaniu jest tak ważny?
Plan ogólny nie będzie powtórzeniem jeden do jeden tego, co zostało zawarte w studium, Inaczej będzie w przypadku, gdy nieruchomość jest już objęta obowiązującym planem miejscowym i przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową. W takim przypadku zostanie ona z automatu objęta strefą wielofunkcyjną z zabudową jednorodzinną lub wielorodzinną. Złożenie wniosku do planu ogólnego jest niezwykle istotne dlatego, że plan ogólny będzie podstawą dla uchwalanych miejscowych planów i dla wydawanych po jego wejściu w życie decyzji o warunkach zabudowy. Zarówno nowo uchwalane miejscowe plany, zmiany istniejących obecnie planów miejscowych, a także decyzje o warunkach zabudowy będą musiały być zgodne z ustaleniami planu ogólnego. To plan ogólny będzie przesądzał, czy dany grunt będziemy mogli zabudować, czy nie.

Poniżej zamieszczamy terminarz spotakń
Żbików – Bąki 19 czerwca 2024 r. godz. 18:00
Szkoła Podstawowa nr 5 im. I. J. Paderewskiego ul. Jana Długosza 53
Żbików 20 czerwca 2024 r. godz. 18:00
Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Mostowa 6
Tworki 3 lipca 2024 r. godz. 18:00
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego ul. Topolowa 10
Malichy 4 lipca 2024 r. godz. 18:30
Przedszkole Niepubliczne „Jedynka” ul. Sadowa 62
Śródmieście 29 lipca 2024 r. godz. 18:00
Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Jasna 2
Śródmieście 30 lipca 2024 r. godz. 18:00
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Henryka Sienkiewicza ul. Lipowa 31
Gąsin 5 sierpnia 2024 r. godz. 18:00

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.