Problemy przy budowie ścieżek?

Nadarzyn

Gmina Nadarzyn stawia na rozwój infrastruktury rowerowej. Trwają prace na kilku ulicach, gdzie mają pojawić się ścieżki m.in. ul. Utratą w Walendowie czy ul. Agrestowej w Ruścu. Zdaniem mieszkańców, nie wszystko jest tak, jak być powinno.

Budowa ścieżek rowerowych w gminie Nadarzyn budzi wątpliwości mieszkańców. W ich opinii nikt nie czuwa nad inwestycją, a ciągi nie będą spełniały swojej roli. – Mistrzostwem w partactwie oraz utrudnianiu życia mieszkańcom jest ścieżka rowerowa na ulicy Agrestowej, Radarowej i Wojskowej w Ruścu. „Najlepsze” w całej inwestycji jest drzewo pozostawione w ciągu ścieżki oraz „przejście” ścieżki z jednej strony ulicy na drugą (ul. Agrestowa) co przy wysokich krawężnikach (droga nieutwardzona więc krawężniki obsadzone są wyżej) będzie dla użytkowników nie lada gratką. Żeby było mało to szerokość ulicy Agrestowej na jej końcu (skrzyżowanie z Radarową) jest tak mała, że z całą pewnością nie przejedzie nią ciężarówka (np. 4 osiowa), chyba, że „użyczy” sobie ścieżki.  Poza tym w pozostałej części ulicy na wielu jej fragmentach jest tak wąsko, że mijanie się dwóch samochodów osobowych jest niemożliwe – prezentuje jeden z naszych czytelników. 

Gmina zapewnia, że wszystkie ścieżki budowane są w oparciu o ściśle określone wytyczne. – Drogi rowerowe zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami konkursu RPO WM oraz kryteriami dla gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. W związku z tym planując to zadanie do realizacji kierowaliśmy się określonymi wytycznymi. Ścieżki mają oczywiście służyć mieszkańcom, jednak zaplanowanie ich przebiegu było uzależnione od wielu czynników, które musieliśmy spełnić. M.in. ścieżki muszą bezwzględnie mieć charakter połączeń komunikacyjnych, ułatwiających dostanie się mieszkańców do budynków użyteczności publicznej,  pozwalających na bezpieczne przemieszczanie się dzieci i młodzieży do placówek oświatowych – wyjaśniają władze Nadarzyna. – Zgodnie z kryteriami określonymi dla konkursu, ścieżki powinny mieć powiązania z sąsiednimi gminami i ścieżkami w innych gminach. Dlatego np. została zaprojektowana ścieżka w m. Walendów, do styku z gminą Lesznowola i powiązanie jej z istniejącą tam ścieżką na ulicy Granicznej w Marysinie – dodają.

Mieszkańcy mogą liczyć na naprawę dróg, przy których budowane są ścieżki. Do modernizacji posłuży destrukt. – Gmina wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców i chcąc zminimalizować problemy, które pojawiają się przy okazji budowy ścieżek, ogłosiła postępowanie przetargowe na naprawę dróg z destruktu asfaltowego, jak również na bieżąco podejmuje wszelkie działania, by doprowadzić do polepszenia warunków przejezdności poszczególnych dróg dla pojazdów obsługujących mieszkańców. Warto zauważyć, że w pierwszej kolejności będą naprawiane drogi przy których budowane są ścieżki, celem zapobieżenia niszczeniu nowobudowanych ścieżek przez użytkowników ruchu drogowego – podaje nadarzyński urząd.

Dobiegają końca prace przy budowie ścieżek na ul. Plantowej w Nadarzynie i na odcinku od granicy z gminą Lesznowola w Walendowie.

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.