Pozytywne opinie nt. Kościoła i Policji

Region

Polacy dobrze oceniają Kościół, wojsko i Policję, negatywną opinię mają natomiast o działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Narodowego Funduszu Zdrowia - wynika z sondażu CBOS.

W kwietniu odnotowano poprawę wizerunku Kościoła rzymskokatolickiego. Od ubiegłego miesiąca o 5 punktów (do 73 proc.) wzrósł odsetek opinii pozytywnych i w takim samym stopniu zmniejszył się odsetek negatywnych (do 18 proc.). O 2 punkty procentowe – w stosunku do marca – wzrósł odsetek pozytywnych opinii o Policji.

Trzy czwarte badanych (76 proc.) dobrze ocenia działalność Wojska Polskiego, jedynie nieliczni (5 proc.) wypowiadają się o niej krytycznie. W porównaniu z pomiarem z poprzedniego miesiąca, kiedy odnotowano nieznaczne pogorszenie opinii, wyraźnie przybyło dobrych ocen funkcjonowania tej instytucji (o 10 punktów procentowych). Spośród wszystkich grup wiekowych najlepiej o wojsku wypowiadają się najmłodsi badani.

Policja jest postrzegana pozytywnie przez większość respondentów, jednak jej funkcjonowanie budzi nieco więcej zastrzeżeń niż działalność sił zbrojnych. Dobrą opinię o pracy policji ma niespełna trzy czwarte Polaków (73 proc.), a złą – blisko jedna piąta (19 proc.).

Działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest postrzegana źle przez trzy piąte ankietowanych (59 proc.), a dobrze – przez nieco ponad jedną piątą (22 proc.). W porównaniu z poprzednim miesiącem nieco wzrósł (o 3 punkty) odsetek ocen negatywnych. Zauważalnie lepiej niż inni działalność ZUS oceniają najstarsi ankietowani, emeryci.

Od marca pogorszyły się i tak już złe oceny funkcjonowania Narodowego Funduszu Zdrowia. Niemal ośmiu na dziesięciu badanych (78 proc.) ma złe zdanie o jego działalności, a tylko co ósmy (13 proc.) – dobre.

Badanie przeprowadzono w dniach 8-19 kwietnia na liczącej 1056 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.