Powiat Grodziski otrzyma dofinansowanie

Region

Na wniosek Jacka Kozłowskiego, wojewody mazowieckiego powiat grodziskiotrzymał dofinansowanie Jerzego Millera, ministra spraw wewnętrznych i administracji w ramach programu Razem Bezpieczniej.

Starostwo powiatu grodziskiego otrzyma dofinansowanie do projektu w obszarze ochrona dziedzictwa narodowego – „Przyszłość ma korzenie – zachowanie i zabezpieczenie narodowego dziedzictwa zadaniem każdego z nas”. W ramach projektu prowadzone będą pokazy multimedialne, lekcje muzealne, rajdy młodzieżowe „Szlakiem dworków, wilii i kapliczek”. Kwota dofinansowania wyniesie 43 tysiące złotych.

Pozostali realizatorzy dofinansowanych projektów, w ramach programu Razem Bezpieczniej to Legionowo, Pionki, Baranowo oraz Fundacja „Dzieci Niczyje”.

Zgodnie z założeniami programu środki na jego realizację wojewoda mazowiecki przekaże  według obowiązujących procedur określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w ustawach samorządowych.

W tym roku do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wpłynęło z całej Polski 109 wniosków na łączną kwotę 6,5 mln. Do programu zakwalifikowano 37 na sumę prawie 2,7 mln.

„Razem Bezpieczniej” to rządowy program, którego celem jest ograniczanie przestępczości i aspołecznych zachowań. Na rok 2010 na realizację programu przeznaczono 3 mln zł.  (2,7 mln zł na projekty realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe, 200 tys. zł na konkursy tematyczne dotyczące miasteczek ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa imprez sportowych, 100 tys. zł na dofinansowanie projektu wskazanego przez Zespół Koordynacyjny działający przy MSWiA).

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.

Grill gazowy