Popularność płatności bezgotówkowych w Polsce

Art. Sponsorowany

Jeszcze kilka lat temu to gotówka dominowała jako główna metoda płatności za codzienne zakupy i usługi. W ostatnich latach obserwuje się jednak wyraźny trend, zgodnie z którym to płatności bezgotówkowe – kartami płatniczymi, telefonami i zegarkami – zyskują na popularności. Oto kilka interesujących informacji na temat obecnej sytuacji na rynku płatności bezgotówkowych oraz perspektyw jego rozwoju.

Sprawdzamy, jaki odsetek Polaków regularnie płaci bezgotówkowo, w jakich miejscach klienci najchętniej korzystają z kart i urządzeń mobilnych z technologią NFC, jakie dodatkowe funkcje terminali płatniczych są najpopularniejsze oraz jaką rolę w popularyzacji obrotu bezgotówkowego w naszym kraju odegrał Program Polska Bezgotówkowa.

Płatności bezgotówkowe zdominowały nasze codzienne życie

Zgodnie z wynikami badania przeprowadzonego na zlecenie Fiserv Polska, już 70% Polaków regularnie dokonuje płatności bezgotówkowych. Dokładnie 41% ankietowanych wybiera płatności bezgotówkowe za każdym razem, gdy jest taka możliwość, 19% korzysta z nich kilka razy w tygodniu, a 10% – raz w tygodniu.

Płatności kartą, telefonem albo zegarkiem cieszą się popularnością we wszystkich grupach wiekowych – najczęściej decydują się na nie osoby między 18. a 39. rokiem życia (ponad 80% respondentów), ale coraz częściej sięgają po nie także osoby powyżej 70. roku życia – blisko 40% ankietowanych seniorów dokonuje płatności bezgotówkowych co najmniej raz w tygodniu.

Z gotówki w szybkim tempie rezygnują mieszkańcy dużych i średnich miast – około 75% z nich preferuje płatności bezgotówkowe. Są one jednak obecne także na prowincji – według danych co najmniej raz w tygodniu bezgotówkowo płaci 60% osób zamieszkujących polskie wsie i małe miasteczka¹.

Gdzie najchętniej płacimy bezgotówkowo?

Wyniki innego badania wykonanego na zlecenie Fiserv Polska dowodzą, że Polacy najchętniej płacą bezgotówkowo w dużych marketach – decyduje się na to aż 80% ankietowanych. Ponad 65% uczestników badania zadeklarowało, że dokonuje takich płatności na stacjach benzynowych, a ponad 60% – w osiedlowych piekarniach i sklepach spożywczych. Polscy konsumenci korzystają z kart, zegarków lub telefonów do płatności w aptekach (60%), sklepach kosmetycznych i drogeriach (50%), restauracjach (48,5%) oraz salonach kosmetycznych i fryzjerskich, co zadeklarowało 33% uczestników badania². Dowodzi to, że klienci oczekują obsługi płatności bezgotówkowych w różnych instytucjach i firmach bez względu na skalę działania czy branżę.

Jeśli chodzi natomiast o dodatkowe usługi, które mogą być realizowane za pośrednictwem terminali płatniczych, Polacy najczęściej korzystają z możliwości wypłaty gotówki przy okazji zakupów, czyli tzw. opcji cashback (41% ankietowanych). Nieco mniejszą popularnością cieszą się płatności DCC, czyli transakcje realizowane w walutach obcych (32,3% badanych). Zazwyczaj z usług tych korzystają osoby młode zamieszkujące duże miasta³.

Program Polska Bezgotówkowa – darmowe terminale płatnicze dla przedsiębiorstw

Program Polska Bezgotówkowa, będący wspólną inicjatywą agentów rozliczeniowych i wydawców kart płatniczych we współpracy z sektorem publicznym oraz Związkiem Banków Polskich, odgrywa znaczącą rolę w promowaniu płatności bezgotówkowych w naszym kraju. Jest on skierowany do małych i średnich firm, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie miały podpisanej umowy z agentem rozliczeniowym. W ramach Programu trafiają do nich darmowe, dopasowane do indywidualnych potrzeb biznesowych terminale do kart – mogą to być terminale stacjonarne, terminale mobilne, PINpady kasowe lub aplikacja mobilna typu softpos, dzięki której można wykorzystywać telefon jako terminal. Uczestnicy Programu nie płacą nic za instalację urządzenia oraz korzystanie z niego – nawet przez rok lub do momentu osiągnięcia 100 tys. zł obrotu.

Popularność płatności bezgotówkowych rośnie wśród osób młodych i starszych, w miastach i na wsiach, w różnych branżach i usługach. Umożliwienie klientom regulowania płatności kartą, telefonem lub zegarkiem staje się więc kluczowym elementem rentownego prowadzenia działalności gospodarczej.

Mężczyzna trzymający w rękach terminal płatniczy

Źródła:

¹ Ponad 70 proc. Polaków regularnie płaci bezgotówkowo. Online: https://www.polcard.pl/blog/ponad-70-proc-polakow-regularnie-placi-bezgotowkowo. Dostęp: 25.10.2023.

² Prawie 81 proc. Polaków najczęściej płaci bezgotówkowo w większych marketach. Online: https://www.polcard.pl/blog/polacy-najczesciej-placi-bezgotowkowo-w-wiekszych-marketach. Dostęp: 25.10.2023.

³ Cashback ulubioną dodatkową funkcją terminali płatniczych dla prawie 41 proc. Polaków. Online: https://www.polcard.pl/blog/cashback-ulubiona-dodatkowa-funkcja-terminali-platniczych. Dostęp: 25.10.2023.

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.