Ponad 30 inwestycji w powiecie pruszkowskim. Na co dostali pieniądze?

Pruszków

Za nami połowa roku, a wraz z nią przyszedł czas na podsumowanie. Sprawdź, jakie przedsięwzięcia zostaną zrealizowane w powiecie pruszkowskim. Wsparcie od samorządu Mazowsza otrzymało ponad 30 inwestycji.

Ponad 30 inwestycji w powiecie pruszkowskim – to efekt tegorocznych programów wsparcia samorządu Mazowsza, który w tym roku realizuje aż 14 programów dla samorządów lokalnych. Dziewięć z nich zostało już rozstrzygniętych.

– Nasze programy są  impulsem do rozwoju, dają samorządom możliwość realizacji inwestycji, na które nie mogłyby sobie pozwolić bez naszego wkładu – zaznacza marszałek Adam Struzik (sejmikowy klub PSL). – Przez te kilka lat udało się wesprzeć tysiące przedsięwzięć zarówno tych infrastrukturalnych, jak i tych dotyczących poprawy jakości życia mieszkańców. Dzięki temu nasz region stale się rozwija, a efekty naszego wsparcia widać w każdej gminie – dodaje.

Mazowsze dla działkowców

„Mazowsze dla działkowców 2022” to jeden z programów wsparcia samorządu województwa mazowieckiego, którego głównym celem jest budowa i modernizacja infrastruktury ogrodowej. W tym roku w powiecie pruszkowskim dofinansowanie w wysokości łącznie 59,4 tys. zł otrzymają 3 inwestycje.

Dofinansowane zostały:

– kompleksowa modernizacja terenu ROD „Michałki” przy bramie wjazdowej – 19,5 tys. zł;

– kompleksowa modernizacja bram wjazdowych do ROD „Komorów” – 19,9 tys. zł;

– rozbudowa monitoringu na terenie ROD „Granica” – 20 tys. zł.

Mazowsze dla czystego powietrza

Czwarta edycja autorskiego programu wsparcia samorządu województwa mazowieckiego pokazała, że potrzeby wciąż są ogromne. Samorządowcy zgłosili w sumie 194 projekty. Radni Mazowsza wybrali 178 najlepszych propozycji. W powiecie pruszkowskim dofinansowanych zostanie 6 projektów, na których realizację samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy ponad 198,4 tys. zł.

Dofinansowane zostały:

– „Zakup samochodu elektrycznego stanowiącego mobilne laboratorium do badań jakości powietrza w gminie Michałowice” – 103,8 tys. zł;

– działania edukacyjno-informacyjne z zakresu programu ochrony powietrza dla województwa mazowieckiego na terenie gminy Raszyn – 13,9 tys. zł;

– akcja edukacyjna w gminie Nadarzyn w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022″ – 17,9 tys. zł;

– „Weź głęboki oddech-oddychaj czystym powietrzem” dla gminy Michałowice – 54,9 tys. zł;

– zakup 2 elektronicznych urządzeń pomiarowych do badania wilgotności drewna (wilgotnościomierz) w celu kontroli przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej dla gminy Raszyn – 1,3 tys. zł;

– kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej w gminie Brwinów – 6,3 tys. zł.

Mazowsze dla klimatu

Mazowsze dla klimatu to nowy program samorządu województwa mazowieckiego. Władze województwa dofinansują w tym roku w sumie 157 zadań, z czego 2 z powiatu pruszkowskiego, które otrzymają dofinansowanie w wysokości 147,9 tys. zł.

Dofinansowane zostały:

– wykonanie nasadzeń krzewów, bylin i traw w gminie Michałowice – 47,9 tys. zł;

– zielone przystanki ekologiczną wizytówka gminy Brwinów – etap III – 100 tys. zł.

Mazowsze dla sołectw

Mazowsze dla sołectw to autorski program wsparcia samorządu województwa mazowieckiego, który od samego początku cieszy się ogromnym zainteresowaniem mazowieckich gmin. W powiecie pruszkowskim w tym roku dofinansowanych zostanie 5 inwestycji, na których realizację samorząd Mazowsza przeznaczy 50 tys. zł.

Dofinansowane zostały:

– montaż oświetlenia ulicznego w Kotowicach – 10 tys. zł;

– poprawa stanu infrastruktury rekreacyjnej w Parzniewie – 10 tys. zł;

– zakup i montaż ławki solarnej w miejscowości Strzeniówka – 10 tys. zł;

– zakup i montaż ławki solarnej w miejscowości Szamoty – 10 tys. zł;

– doposażenie OSP Dawidy – 10 tys. zł.

Mazowsze dla sportu

„Mazowsze dla sportu 2022” to jeden z autorskich programów wsparcia realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego od 2018 roku. Od początku jego trwania dzięki ponad 60 mln zł udało się wybudować lub zmodernizować 502 obiekty sportowe. W tym roku z 255 nadesłanych wniosków na dofinansowanie może liczyć aż 190 inwestycji, na których realizację samorząd Mazowsza przeznaczy rekordowe 41 mln zł. W powiecie pruszkowskim wsparcie w wysokości blisko 841,5 tys. zł otrzymają 3 inwestycje.

– Po raz piąty sejmik Mazowsza przyznał pomoc finansową dla gmin, powiatów i dzielnic m.st.  Warszawy przeznaczoną na budowę lub modernizację m.in.: oświetlenia czy zadaszenia boiska, automatycznego systemu nawadniania murawy boiska, kompleksów sanitarno-szatniowych, siłowni plenerowych, placów rekreacyjno-sportowych, bieżni lekkoatletycznych, lodowisk, ścianek wspinaczkowych, kortów tenisowych, boisk i hal sportowych. Inwestycje dają możliwość uprawiania różnego rodzaju aktywności sportowej. Jest to niezbędne do prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży oraz utrzymania sprawności fizycznej osób dorosłych – zaznacza przewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego, Ludwik Rakowski (sejmikowy klub KO).

Dofinansowane zostały:

– budowa obiektów małej architektury przy ul. Lipowej w Nadarzynie w formule zaprojektuj i wybuduj, gmina Nadarzyn – 242,9 tys. zł;

– modernizacja zespołu boisk przy ZSO w Brwinowie – 300 tys. zł;

– remont przyszkolnej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Piastowie – 298,6 tys. zł.

Mazowsze dla straży pożarnych

Na Mazowszu funkcjonuje blisko 2 tys. jednostek OSP, dysponują one blisko 1,9 tys. remiz strażackich. W tegorocznej edycji programu Mazowieckie Strażnice OSP-2022 gminy mogły ubiegać się o pomoc finansową w wysokości maksymalnie 30 tys. zł. W ramach naboru wpłynęły w sumie 244 wnioski na łączną kwotę dofinansowania ponad 7,1 mln zł. Po ocenie formalnej i merytorycznej wniosków, dofinansowanie w wysokości w sumie ponad 6,5 mln zł trafi do 240 mazowieckich gmin i miast. Znalazły się wśród nich także 4 strażnice z powiatu pruszkowskiego. Na ich remont samorząd województwa przeznaczy 90,5 tys. zł.

Dofinansowane zostały:

– remont strażnicy OSP Młochów, gmina Nadarzyn – 11,5 tys. zł;

– remont strażnicy OSP Nowa Wieś, gmina Michałowice – 30 tys. zł;

– remont strażnicy OSP Raszyn, gmina Raszyn – 19 tys. zł;

– modernizacja strażnicy OSP Piastów, miasto Piastów – 30 tys. zł.

W ramach programu Mazowsze dla straży pożarnych, samorząd województwa mazowieckiego dofinansowuje również zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, specjalistycznego sprzętu i środków ochrony osobistej. W tym roku dofinansowanie w wysokości ponad 11,8 mln zł trafi do 265 gmin dla 463 jednostek OSP. Znalazło się wśród nich 4 ochotnicze straże pożarne z powiatu pruszkowskiego, na których wsparcie samorząd Mazowsza przeznaczy 385 tys. zł.

Dofinansowane zostały:

– sprzęt specjalistyczny dla OSP Biskupice – 20 tys. zł;

– sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Nowa Wieś – 14,1 tys. zł;

– wyposażenie niezbędne do utrzymania umundurowania bojowego w należytym stanie dla OSP Nadarzyn – 20 tys. zł;

– sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Falenty – 19,9 tys. zł.

Mazowsze dla seniorów

Mazowsze dla seniorów to nowy program wsparcia samorządu Mazowsza w ramach którego każda gmina mogła złożyć jeden wniosek na jeden projekt swojej rady seniorów. Sejmik województwa podjął decyzję o dofinansowaniu 35 projektów, na których realizację przeznaczy 642,7 tys. zł. To działania wspierające rozwój rad seniorów i ich inicjatywy, takie jak m.in. organizacja dni seniora, szkolenia z dostępności cyfrowej czy kampanie promujące zdrowie i aktywność fizyczną osób starszych. W powiecie pruszkowskim dofinansowanie w wysokości 40 tys. zł otrzymały projekty:

– Seniorze życie jest tylko jedno – zadbaj o nie! – gmina Nadarzyn – 20 tys. zł;

– Dobre pomysły pruszkowskiej Rady Seniorów – gmina miejska Pruszków – 20 tys. zł.

Mazowsze dla równomiernego rozwoju

W ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju” dofinansowane zostaną 34 inwestycje dotyczące modernizacji dróg gminnych i powiatowych, 7 – projektów kulturalnych, 18 – edukacyjnych oraz 56 dotyczących m.in. infrastruktury sportowej, społecznej czy kanalizacyjno-wodociągowej. Wsparcie w wysokości 4 mln zł otrzymają 2 projekty z powiatu pruszkowskiego.

Dofinansowane zostały:

– budowa Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie – 2 mln zł;

– budowa Zespołu Usług Medycznych w Nadarzynie – 2 mln zł.

Mazowsze dla zabytków

W ramach programu Mazowsze dla zabytków aż 135 zabytków w całym regionie przejdzie prace remontowe i konserwatorskie. Na ten cel samorząd Mazowsza przeznaczył w tym roku ponad 11 mln zł. W powiecie pruszkowskim wsparcie  w wysokości 220 tys. zł otrzymały 3 inwestycje.

Dofinansowane zostały:

– remont interwencyjno-zabezpieczający zabytkowego cmentarza z okresu I Wojny Światowej w Pęcicach – 70 tys. zł;

– przeprowadzenie specjalistycznych prac konserwatorskich zabytkowej lokomotywy parowej Ty2-200 wraz z tendrem 32D43-135 w celu wyeksponowania zabytku w mieście Piastów – 100 tys. zł;

– roboty budowalne zabezpieczające konstrukcję młyna (zwanego również Spichlerzem) w Pęcicach – 50 tys. zł.

– Zakres i ilość programów wsparcia od samorządu Mazowsza oraz zainteresowanie nimi, pokazują jak dobrze mamy rozpoznane potrzeby samorządów na Mazowszu. Cieszę się że jestem częścią tej kadencji sejmiku Mazowieckiego, który za priorytet postawił sobie pomoc, wsparcie i współpracę z samorządami – podkreśla radny województwa mazowieckiego Piotr Kandyba (sejmikowy klub KO).

 

 

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.

Komentarze 3

3 odpowiedzi na “Ponad 30 inwestycji w powiecie pruszkowskim. Na co dostali pieniądze?”

 1. Brwinowianin pisze:

  gdyby rządzili komuniści z „PO-KO-TRZASK.-2050-NOWOCZESNA-PSL” czyli tzw. TOTALNEJ OPOZYCJI takich obrazków nigdy nie było i nigdy byście nie zobaczyli bo oni mówili wówczas tylko jedno – JEST DZIURA BUDŻETOWA !
  Młodzież nie pamięta tego i dlatego właśnie nie lubi PiS-u i daje sobą manipulować kłamliwym tekstom tuska .
  Jesli nie zależy Wam na Polsce zagłosujcie na tuska i jego kłamstwa, jego politykę destrukcji i ekonomicznych rozbiorów.
  Od razu tego nie odczujecie, zwłaszcza w korporacyjnych eldorado…
  Destrukcja odbywa się cichaczem, poza mediami.
  tusk najpierw zamknie jakąś linie kolejową tłumacząc, że nie opłacalna, potem jakieś połączenia tłumacząc, że ludzie nie jeżdżą pociągami…potem kolejne branże.
  CPK też nie opłaca się, Przekop mierzei też nie, tunel w Swinoujściu też niepotrzebny bo gdyby natura chciała to by sama przekop zrobiła…..I co ciekawe taka polityka destrukcji ekonomicznej proponowana przez faszystów z PO-KO ma swoich zwolenników ?!!!
  TĘPY NARÓD ! OJ TĘPY, A ZA TĘPOTĘ PŁACI SIĘ NAJWYŻSZĄ CENĘ

  • 🐷 pisze:

   Oj Brwinowianin, licz się ze słowami. Masz swoją prawdę inni mają swoją ale nie można ich wyzywać. Chyba że sam jesteś taki jak określasz innych i tego nie rozumiesz?

   • marcin pisze:

    z tym człowiekiem nawet nie warto dyskutować, choćby się paliło a on żarł obiecany chrust plus to i tak będzie twierdzić że nikt tyle nie dał co pis.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły