Podsumowanie prac na drogach powiatu pruszkowskiego

Powiat pruszkowski podsumował dotychczasowe inwestycje drogowe. To m. in. sygnalizacje świetlne, doświetlenia przejść dla pieszych, ale też modernizacje dróg.

Priorytetem dla powiatu pruszkowskiego przy realizacji inwestycji drogowych jest bezpieczeństwo pieszych. Dlatego też na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej i ul. Ireny budowana jest sygnalizacja świetlna z doświetleniem przejścia dla pieszych. Wartość zadania wynosi ponad 300 tys. zł, z czego 65 tys. zł pochodzi z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024, 80 tys. zł – z budżetu Miasta Pruszkowa, a 75 tys. zł – gminy Michałowice.

Budowa drugiej sygnalizacji świetlnej realizowana jest u zbiegu ul. Pruszkowskiej i Jodłowej w Strzeniówce. Koszt tej inwestycji wynosi 315 tys. zł – w całości pokryty z budżetu powiatu pruszkowskiego.

Powiat przygotowuje się także na budowę ul. Dworcowej w Piastowie i ul. Bodycha w Regułach, która rozpocznie się lada dzień. Na początku listopada Zarząd Powiatu Pruszkowskiego podpisał umowę z firmą FAL-BRUK Sp. z o.o. na realizację tej inwestycji. Jej koszt wynosi 9 mln zł. Ponad połowa tej kwoty pochodzi z zewnętrznych środków: 4,2 mln zł z programu rządowego, 200 tys. zł (w 2022 r.) i 1,3 mln zł (w 2023 r.) z budżetu Miasta Piastowa, 400 tys. zł (w 2022 r.) i 350 tys. zł (w 2023 r.) z budżetu Gminy Michałowice.

Zakres prac jest szeroki i będzie obejmować m. in: rozbudowę skrzyżowań z ul. Sienkiewicza i z ul. Kosewskiego w Piastowie, rozbudowę jezdni, chodnika, ścieżki pieszo-rowerowej, zjazdów publicznych i indywidualnych, zatok postojowych, poboczy, zieleńca, przebudowę sieci gazowej, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę i budowę sieci oświetlenia ulicznego, przebudowę i budowę sieci elektroenergetycznej, budowę oświetlenia ulicznego – informuje wicestarosta pruszkowski, Grzegorz Kamiński.

Na liście dróg do remontu znajduje się też aleja Marii Dąbrowskiej w Komorowie. Obecnie trwają uzgadniania dodatkowej dokumentacji projektowej z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Warszawie. Powód? Wymagana jest dodatkowa inwentaryzacja drzew. Kolejne etapy projektowania będą możliwe po uzgodnieniu dokumentacji. Zakończenie etapu projektowego alei Marii Dąbrowskiej planowany jest na koniec maja przyszłego roku.

W połowie października podpisano umowę na remont pruszkowskiej ul. Gordziałkowskiego. Środki przeznaczone na to zadanie wynoszą prawie 700 tys. zł.

Na finiszu jest natomiast przebudowa łącznika ul. Sienkiewicza i Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej. Ostatni etap prac obejmuje wykonanie nasadzeń zastępczych drzew. Firma EFEKT Sp. z o.o., która wygrała przetarg na realizację tego zadania, ma czas do 14 grudnia. Koszt tej inwestycji wynosi przeszło 11 mln zł, z czego prawie 7 mln zł pochodzi z funduszy zewnętrznych.

Wszystkie przedsięwzięcia wsparte zostały przez fundusze zewnętrzne. Jak podkreśla Krzysztof Rymuza, Starosta Pruszkowski – Poza wykonywanymi na bieżąco remontami, Zarząd Powiatu Pruszkowskiego dokłada wszelkich starań, aby wykorzystywać jak najczęściej różne możliwości płynące z dofinansowań zewnętrznych na inwestycje drogowe w powiecie pruszkowskim. I to właśnie jako Zarząd Powiatu wraz z pracownikami starostwa potrafimy robić skutecznie.

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.