Plan Ogólny – spotkania informacyjne

Pruszków

Przed nami kolejne spotkania informacyjne na temat Planu Ogólnego miasta.

Plan ogólny zastąpi dotychczasowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Będzie to dokument zawierający wyłącznie podstawowe ustalenia, które pozwolą gminie zaplanować zrównoważony i harmonijny rozwój. Co ważne, jego ustalenia będą podstawą nie tylko do uchwalania planów miejscowych, ale także do wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Plan ogólny to dokument obowiązkowy dla całej gminy, który w przeciwieństwie do studium, będzie aktem prawa miejscowego. Na jego podstawie będą sporządzane plany miejscowe oraz wydawane decyzje o warunkach zabudowy. Dokument ten będzie miał duży wpływ na rozwój gminy, decydując o lokalizacji nowych budynków, wyglądzie ulic oraz przeznaczeniu terenów na zielone, usługowe i inne funkcje.

Obecnie pruszkowski magistrat zbiera wnioski do planu ogólnego. To na ich podstawie zostanie stworzony dokument, który następnie będzie konsultowany. Docelowo plan ogólny ma zostać uchwalony pod koniec 2025 r.

W najbliższych dniach spotkania odbędą się na terenie Żbikowa. Warto jednak podkreślić, że mogą się na nie wybrać również mieszkańcy innych dzielnic. Spotkania w terenie to ułatwienie dla mieszkańców. Warto dodać, że to nie jedyna możliwość uzyskania informacji. W pruszkowskim urzędzie działa bowiem punkt konsultacyjny:
– w każdy poniedziałek w godzinach od 13.30 do 17.30
– w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 12.30 do 15.30

– W związku z przystąpieniem do opracowania projektu planu ogólnego miasta Pruszkowa zapraszamy wszystkich zainteresowanych zagospodarowaniem przestrzeni miasta Pruszkowa na organizowane spotkania informacyjne, w trakcie których możliwe będzie uzyskanie informacji dotyczących procedury formalno-prawnej i etapów sporządzania planu ogólnego – informuje pruszkowski magistrat.

Poniżej terminy i miejsca czerwcowych spotkań
Tworki 3 lipca 2024 r. godz. 18:00
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego ul. Topolowa 10
Malichy 4 lipca 2024 r. godz. 18:30
Przedszkole Niepubliczne „Jedynka” ul. Sadowa 62
Śródmieście 29 lipca 2024 r. godz. 18:00
Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Jasna 2
Śródmieście 30 lipca 2024 r. godz. 18:00
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Henryka Sienkiewicza ul. Lipowa 31
Gąsin 5 sierpnia 2024 r. godz. 18:00
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Konopnickiej ul. Pływacka 16

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.