Solary: w Piastowie przedłużyli termin

Region

Władze Piastowa do końca maja przesunęły termin składania wniosków na realizację instalacji kolektorów słonecznych.

Podpisane umowy w 3 egzemplarzach należy dostarczać w tym terminie do pokoju 13 Urzędu Miasta w godzinach jego pracy. Umowy muszą być podpisane przez wszystkich właścicieli/współwłaścicieli danego budynku.

Do podpisania umów wymagane będzie przedłożenie aktualnego (nie starszego niż 3 miesiące od daty wystawienia) odpisu z księgi wieczystej dot. nieruchomości, w którym ujawniony jest budynek mieszkalny. W przypadku braku księgi wieczystej lub nie ujawnienia w księdze budynku mieszkalnego, a także w razie innych problemów związanych z własnością nieruchomości możliwe będzie podpisanie umów warunkowych, w których właściciele zobowiązują się do dostarczenia aktualnych odpisów z ksiąg wieczystych z ujawnionym budynkiem mieszkalnym nie później niż do dnia 31 grudnia 2010 r. W razie nie dostarczenia do Urzędu Miasta aktualnych odpisów do tego dnia podpisane umowy zostaną automatycznie rozwiązane.

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.