Piastów: Awaria magistrali wodociągowej

Region

W dniu 21 kwietnia b.r. nastąpi obniżenie ciśnienia wody bądź jej brak na terenie Miasta Piastowa.

Poniżej informacja ze strony www.piastow.pl przesłana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pruszkowie, otrzymana w dniu 20 kwietnia 2010 roku:

„Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna uprzejmie informuje o bardzo poważnym obniżeniu ciśnienia wody bądź jej braku, przy maksymalnych rozbiorach w budynkach mieszkalnych i biurowcach oraz budynkach użyteczności publicznej zlokalizowanych w mieście Piastów.

Obniżenie ciśnienia wody lub jej brak nastąpi w dniu 21.04.2010 w godzinach od 8.00 do odwołania tj. do czasu usunięcia awarii. W/w wyłączenie spowodowane jest awarią na magistrali wodociągowej zasilającej w/w rejon w wodę.

Przepraszamy mieszkańców za zakłócenia w dostawie wody w tym okresie. Jednocześnie prosimy zarządzających budynkami w w/w rejonie o stały nadzór nad pracą hydroforów oraz o udostępnienie kranów czerpalnych w pomieszczeniach przystosowanych do poboru wody dla mieszkańców wyższych kondygnacji.

Z poważaniem
Z-CA KIEROWNIKA
ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
w PRUSZKOWIE
(-)
Grzegorz Stępiński”

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.