Opis kampanii społecznej MCPS Niepełnosprawni – sprawni

Art. Sponsorowany

Kampania ma na celu podniesienie poziomu wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat osób z niepełnosprawnościami poprzez pokazanie grupie docelowej kampanii, z jednej strony barier i stereotypów, z jakimi na co dzień stykają się osoby z niepełnosprawnościami, a z drugiej strony pokazanie tych osób jako aktywnych uczestników życia społecznego, w szczególności: zawodowego, sportowego, rozrywkowego, kulturalnego.

Skupienie uwagi odbiorów na inkluzyjności.

Ogólna koncepcja kampanii jest związana z hasłem kampanii „Widzisz ograniczenia, Zobacz możliwości!”.

W województwie mazowieckim żyje ponad 670 tysięcy osób z niepełnosprawnością. Spotykamy ich na co dzień. To nasi sąsiedzi, znajomi, przyjaciele. Wiemy, że mają swoje pasje i marzenia, realizują się w życiu zawodowym. Pomimo barier są aktywnymi uczestnikami życia społecznego.

Ania, Artur, Michał i Dariusz to osoby, które pomimo niepełnosprawności,  wierzą w swój potencjał, znajdują w życiu pasję i siłę do działania. Są częścią wielkiej mazowieckiej rodziny. Również oni budują potencjał regionu.

Samorząd Województwa Mazowieckiego promuje kulturę szacunku do osób z niepełnosprawnościami. Poprzez podejmowane działania i projekty walczy ze stereotypami, znosi bariery, dąży do równego traktowania i przeciwdziała wykluczeniu społecznemu.

Niepełnosprawność nie definiuje człowieka. Bowiem każdy z nas ma swoje mocne strony i stawia czoła trudnościom życia codziennego.

Kampania społeczna zwracająca uwagę na osoby z niepełnosprawnościami realizowana przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej finansowana ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.