OGŁOSZENIE

Art. Sponsorowany

Rada Miasta Pruszkowa rozpoczęła prace związane z wyborami uzupełniającymi ławników do Sądów Powszechnych na kadencję 2024 –2027.

Radni w głosowaniu tajnym na sesji wybierać będą :

a/        5 ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie,

b/       2 ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie, Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,

c/        2 ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza w Warszawie, Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

 

W związku z powyższym kandydatów na ławników należy zgłaszać do 15 sierpnia br.

Szczegółowe informacje odnośnie kandydatów na ławników uzyskać można w Biurze Rady Miasta pod nr telefonów:

(22) 735–87–50, (22) 735-87-56, 692 747 020

lub osobiście w Biurze Rady Miasta p. nr 48 – II piętro Urzędu Miasta ul. Kraszewskiego 14/16.

Kartę zgłoszenia i oświadczenia kandydata na ławnika oraz informację związaną z wyborami można pobrać w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

https://bip.um.pruszkow.pl/artykul/696/8092/wybory-uzupelniajace-na-lawnikow-2024-2027-czerwiec-2024

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.