Nowy zawód – opiekun domowy

Region

Opiekun domowy będzie podpisywać umowę z gminą na opiekę nad dziećmi u siebie w domu – zakłada projekt ustawy o opiece nad małym dzieckiem.

Osoba na stanowisku opiekun domowy ma opiekować się maksymalnie pięciorgiem dziećmi od 20. tygodnia do 3 lat; a w przypadku niemowląt bądź dzieci niepełnosprawnych – trojgiem.

Projekt ustawy o opiece nad małym dzieckiem zakłada łatwiejsze tworzenie żłobków i klubików dziecięcych oraz ulgi dla rodzin, zatrudniających nianie.

Przypomnijmy, że żłobki nie będą zakładami opieki zdrowotnej, co obecnie znacznie ogranicza powstawanie nowych placówek. Godziny pozostawania dzieci w żłobku mają być uzgadniane indywidualnie z rodzicami i dostosowywane do ich czasu pracy. Maksymalny czas opieki nad dzieckiem w żłobku ma wynosić 10 godzin (z możliwością przedłużenia opieki o 1 godzinę za dodatkową opłatą). Opiekunem w żłobku będzie mogła być pielęgniarka, położna, opiekunka dziecięca, nauczyciel wychowania przedszkolnego lub pedagog opiekuńczo-wychowawczy.

– Klubiki dziecięce od żłobków różnić ma to, że czas opieki nad dzieckiem będzie tam krótszy niż w żłobkach; ma to być maksymalnie pięć godzin dziennie – powiedziała Alina Wiśniewska, dyrektor departamentu polityki rodzinnej resortu pracy i polityki społecznej podczas piątkowej konferencji „Najmłodsi obywatele RP opieka-edukacja-wychowanie”.

Klubiki mają być przeznaczone dla dzieci w wieku od 1 do 3 lat. Zgodnie z projektem, jeden wykwalifikowany opiekun ma tam przypadać maksymalnie na ośmioro dzieci, a w przypadku, gdy w grupie jest dziecko niepełnosprawne – na pięcioro.

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.