Nie będzie pomnika Marszałka

Region

Na wczorajszej sesji Rady Miejskiej w Pruszkowie radni nie przyjęli uchwały o wzniesieniu popiersia Marszałka Piłsudskiego przez Powiat Pruszkowski. W wyniku głosowania ośmiu radnych było za przyjęciem uchwały, dziesięciu przeciw, trzech wstrzymało się od głosu.

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego powziął projekt wzniesienia popiersia Marszałka Józefa Piłsudskiego. Pomnik miał być usytuowany na niewielkim placyku przed gmachem nowej siedziby starostwa, od strony ulicy Drzymały.

Rada Powiatu Pruszkowskiego zarezerwowała środki przeznaczone na ten cel w budżecie powiatu na rok 2010. Wykonanie projektu pomnika powierzono jednemu z najbardziej znanych i cenionych w świecie polskich artystów rzeźbiarzy Antoniemu Pastwie.

Zgodnie z literą prawa, aby pomysł mógł być zrealizowany, jego projekt oraz lokalizacja musi być zaaprobowana przez radę gminy, na terenie której pomnik (a popiersie jest pomnikiem w rozumieniu ustawy samorządowej) ma powstać. Oznacza to, że pomysł powiatu musi uzyskać akceptację radnych gminy, w tym przypadku w formie uchwały Rady Miasta Pruszkowa.

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego pismem z dn. 17 lutego 2010 r., zwrócił się do Prezydenta Miasta Pruszkowa z prośbą o wyrażenie zgody „na wzniesienie pomnika-popiersia Józefa Piłsudskiego przy ulicy Drzymały 30 w Pruszkowie, przed siedzibą Starostwa Powiatowego”. Prezydent zgodnie z kompetencjami i procedurą przesłał pismo Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Pruszkowie.

Projekt uchwały znalazł się w porządku czwartkowej (25 marca 2010) XLIV sesji Rady Miejskiej w Pruszkowie. Wcześniej projekt był omawiany przez dwie komisje rady miasta: komisję Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz komisję Prawa, Administracji i Bezpieczeństwa. Pierwsza z nich nie podjęła decyzji w sprawie akceptacji projektu uchwały, druga w opiniowała projekt negatywnie.

W wyniku przeprowadzonego głosowania (ośmiu radnych było za przyjęciem uchwały, dziesięciu przeciw, trzech wstrzymało się od głosu) rada miasta projektu uchwały w sprawie wzniesienia pomnika nie podjęła.

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.