Najwyższe standardy kształcenia – nauka, praktyka, innowacje.

Art. Sponsorowany

Warszawska Uczelnia Medyczna prowadzi rekrutację na rok akademicki 2024/25. Dynamiczny rozwój to podstawa strategii uczelni przy ul. Bobrowieckiej 9 w Warszawie.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wprowadziliśmy znaczące modernizacje mające na celu jeszcze lepsze przygotowanie przyszłych medyków do zawodu. Nowością jest również uruchomienie kolejnego kierunku studiów medycznych – Elektroradiologii. Celem jego utworzenia było wykształcenie   nowej   kadry   dla   potrzeb   szeroko   pojętej   diagnostyki   obrazowej, elektromedycznej oraz radioterapii i medycyny nuklearnej. Dynamiczny rozwój tych dziedzin stawia elektroradiolgię na równi, pod względem ważności z pozostałymi kierunkami kształcenia w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu –  mówi   prof. Waldemar Dębski, rektor Warszawskiej Uczelni Medycznej.

Krokiem milowym w dydaktyce jest otwarcie Centrum Symulacji Medycznej.

Prof. Joanna Jasińska, prorektor ds. dydaktycznych i rozwoju WUMed, informuje:
CSM składa się z pracowni umiejętności pielęgniarskich, sali porodowej i opieki położniczej, pracowni symulacji z zakresu BLS – Basic Life Support – Podstawowe zabiegi resuscytacyjne, ALS – Advanced Life Support – zaawansowane zabiegi resuscytacyjne. Każda pracownia CSM wyposażona została w system wirtualnej rzeczywistości VR. Nasi studenci ćwiczą w warunkach zbliżonych do realnych z wykorzystaniem zaawansowanych technologicznie symulatorów pacjenta i wysokiej klasy sprzętu medycznego, na podstawie wystandaryzowanych scenariuszy.

Rektor WUMed, prof. Waldemar Dębski dodaje: Centrum Symulacji Medycznej będzie na bieżąco wzbogacane o kolejne, potrzebne do dydaktyki medycznej trenażery. Wśród nich m.in. dodatkowe zaawansowane realistyczne fantomy – Human Patient Simulator. Umożliwiają one prezentację stanów fizjologicznych np. parametrów życiowych człowieka a także stanów chorobowych i objawów patologicznych. Kolejnym etapem rozwoju     tych szczególnych pracowni jest adaptacja i dobudowanie kolejnych pomieszczeń, m.in. pracowni umiejętności chirurgicznych oraz szpitalnego oddziału ratunkowego z symulatorem karetki oraz salą intensywnej opieki medycznej.

WUMed to najstarsza niepubliczna uczelnia w Polsce. Prowadzi studia licencjackie​ i magisterskie na kierunkach: pielęgniarstwo, położnictwo, elektroradiologia, kosmetologia, dietetyka, jednolite studia magisterskie na kierunku fizjoterapia, licencjackie na kierunku ratownictwo medyczne a   także studia licencjackie pomostowe na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo.

Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Kadra dydaktyczna to praktycy legitymujący się dorobkiem naukowym.
Co roku uczelnia poszerza portfel współpracujących na rzecz studentów, renomowanych podmiotów medycznych w Warszawie i na terenie województwa mazowieckiego, oferując tym samym studentom możliwość odbywania zajęć praktycznych w realiach szpitala czy przychodni. O wysokim poziomie oferowanej przez WUMed edukacji świadczy m.in. przyznane uczelni już po raz trzeci, prestiżowe wyróżnienie dla jej Instytutu Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych – Certyfikat Akredytacyjny „Studia z Przyszłością”.

W 2024 r. WUMed wyróżniono także Złotym Laurem Pracodawców, za dynamiczny rozwój uczelni wyższej wyróżniającej  się innowacyjnością i nowoczesnymi rozwiązaniami dydaktycznymi przygotowującymi absolwentów do potrzeb współczesnego rynku pracy i pracodawców.

Uczelni wciąż udaje się utrzymać najniższe na rynku warszawskim, czesne. Proponowane przez uczelnię opłaty za studia nadal są bardzo  konkurencyjne na stołecznym rynku edukacyjnym.

Atutem uczelni jest także własny kampus w dogodnej lokalizacji Warszawy.

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.