Michałowice z uchwalonym budżetem

Michałowice

Gmina Michałowice ma już uchwalony budżet na 2023 r. Postanowiliśmy sprawdzić jakie inwestycje zostaną zrealizowane na terenie gminy w przyszłym roku.

Jak prezentują się finanse gminy prognozowane na 2023 r.? Przychody zostały ustalone na kwotę 184 mln zł. Przyszłoroczne wydatki wyniosą natomiast 230 mln zł. To oznacza , że w budżecie gminy pojawi się deficyt w wysokości 46 mln zł. W dużej części zostanie on sfinansowany z nadwyżki z lat ubiegłych – 29 mln zł oraz kredytami w wysokości 17 mln zł.

My sprawdziliśmy jakie inwestycje zostały wpisane do przyszłorocznego budżetu. Lista jest dość długa bowiem w budżecie gminy Michałowice znalazło się aż 110 inwestycji, na które gmina chce przeznaczyć 74 mln zł.

W naszym zestawieniu zaprezentowaliśmy te najkosztowniejsze, które przekraczają 1 mln zł. Takich inwestycji zaplanowano aż 17. Część z nich to zadania wieloletnie. Kwoty dotyczą tylko 2023 r. Oto lista najdroższych przyszłorocznych inwestycji:
1. Budowa przedszkola w Michałowicach – 11,5 mln zł.
2. Poprawa jakości powietrza na terenie ZITWOF poprzez budowę parkingów „Parkuj i jedź” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – 9,3 mln zł.
3. Budowa Centrum Inicjatyw Kulturalnych (dok. Proj. + budowa) – 4,8 mln zł.
4. Zeroemisyjne autobusy dla Gminy Michałowice – 4 mln zł.
5. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez Budowę Zintegrowanych Tras Rowerowych – etap III” – Gmina Grodzisk Mazwiecki, Nadarzyn,  Brwinów, Miasto Pruszków, Miasto Żyrardów i Gmina Michałowice – lider projektu.
6. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Paproci, Rumiankowej, Pod Borem i bez nazwy (dz. 200/1) w Komorowie Wsi – 2,9 mln zł.
7. Zakupy mienia komunalnego – 2,2 mln zł.
8. Szkoła w Nowej Wsi – modernizacja obiektów szkolnych – 2 mln zł.
9. Rozbudowa drogi gminnej ul. Skowronków w Pęcicach – 1,9 mln zł.
10. Budowa i rozbudowa systemu ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem – 1,8 mln zł.
11. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Barbary w Granicy – 1,8 mln zł.
12. Budowa kompleksu edukacyjnego w Regułach – etap II – 1,5 mln zł.
13. Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Pęciacach, Sokołowie i suchym Lesie – 1,2 mln zł.
14. Budowa świetlicy wiejskiej w Pęcicach wraz z I etapem zagospodarowania terenu – 1 mln zł .
15. Budowa sieci wody surowej wraz z odbudową studni głębinowej w Pęcicach – 1 mln zł .
16. ZSO w Komorowie – modernizacja obiektów szkolnych – 1 mln zł.
17. Odwodnienie Pęcic Małych – 1 mln zł.

Za przyjęciem budżetu głosowało 7 radnych, od głosu wstrzymało się 7 radnych. Nikt nie był przeciwny, a jedna osoba nie była obecna na posiedzeniu rady.

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.