Meteorologia w praktyce w brwinowskich szkołach

Brwinów

W czterech szkołach samorządowych na terenie gminy Brwinów zainstalowano stacje meteorologiczne. Dzięki nim uczniowie będą mogli dokonywać pomiarów i obserwować zjawiska zachodzące w przyrodzie.

Automatyczne i bezprzewodowe stacje pogodowe zainstalowano na terenie szkół samorządowych w Brwinowie, Żółwinie i Otrębusach. Dzięki nim będzie możliwe monitorowanie takich wskaźników pogodowych, jak temperatura i wilgotność powietrza, ciśnienie atmosferyczne, prędkość i kierunek wiatru, opady atmosferyczne w stanie ciekłym. Urządzenia wskażą także temperaturę odczuwalną, poziom promieniowania słonecznego oraz jakość powietrza.

Każda ze szkół będzie posiadać dostęp online do pomiarów ze stacji. Placówki będą mogły wymieniać się danymi i porównywać je ze sobą. Zebrane dane będą cennym materiałem badawczym, który uczniowie będą mogli wykorzystać podczas lekcji geografii i biologii. Możliwość prowadzenia obserwacji pogody, wyciągania wniosków na bazie danych z najbliższego otoczenia zwiększa świadomość ekologiczną i dbałość o środowisko.

Stacje meteo w Brwinowie i Otrębusach zostały zakupione ze środków budżetu gminy. Ich koszt wyniósł prawie 60 tys. zł. Stacja w szkole w Żółwinie to zakup w ramach projektu „Działaj dla klimatu. Inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach w gminach Brwinów i Michałowice w partnerstwie z Sandgerdi Elementary School z Islandii” dofinansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz z budżetu państwa.

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.