Kupujesz lub sprzedajesz auto? Musisz to wiedzieć!

Pruszków

Od 1 stycznia 2024 roku zmieniły się przepisy dotyczące rejestracji oraz zawiadamiania o zbyciu lub nabyciu pojazdu.

Do 31 grudnia 2023 r. właściciel pojazdu miał obowiązek w terminie 30 dni:
– zawiadomić o nabyciu/zbyciu pojazdu;
– zarejestrować pojazd sprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa – członkowskiego Unii Europejskiej.

Właściciel, który nie dopełnił powyższych obowiązków podlegał karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1 000 zł.

Od 1 stycznia 2024 r. właściciel pojazdu jest zobowiązany złożyć wniosek o jego rejestrację w terminie 30 dni od dnia:
– nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
– dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z – terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej;
– sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Obowiązek rejestracji dotyczy także pojazdów nabytych w drodze spadku (datą nabycia jest dzień, w którym orzeczenie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku stało się ostateczne lub data sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia).

Właściciel, który nie dokona rejestracji pojazdu w terminie:
– 30 dni podlega karze – 500 zł,
– 180 dni podlega karze – 1 000 zł.

Właściciel pojazdu będący przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami ma dłuższy termin na rejestrację pojazdu – 90 dni.
Jeżeli nie dokona rejestracji w terminie:
– 90 dni podlega karze – 1 000 zł,
– 180 dni podlega karze – 2 000 zł.

Od 1 stycznia 2024 r. znika obowiązek zawiadamiania organu o nabyciu pojazdu. Nadal zostaje utrzymany obowiązek zgłoszenia zbycia pojazdu. Właściciel powinien zawiadomić o zbyciu w terminie nieprzekraczającym 30 dni od zbycia pojazdu. W celu złożenia powyższego zawiadomienia wystarczy złożyć wniosek wraz z kopią dokumentu przenoszącego własność pojazdu. Zgłoszenia zbycia należy dokonać w urzędzie zgodnie z miejscem czasowego lub stałego zamieszkania lub siedziby właściciela. Właściciel, który nie dokona zgłoszenia zbycia pojazdu w ustawowym terminie podlega karze w wysokości 250 zł.

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.