Muzeum Dulag 121 zaprasza na wykład „Karty Historii”

Pruszków

Muzeum Dulag 121 już 9 lipca o godz. 17:00 organizuje spotkanie z cyklu „Karty Historii” w czasie którego, dyrektor Instytutu Studiów Politycznych PAN prof. dr hab. Grzegorz Motyka przybliży historię mającej miejsce w lipcu 1945 r. Obławy Augustowskiej.

Cykl „Karty Historii” w Muzeum Dulag realizowany jest już od prawie dekady. W jego ramach w muzeum organizowane są spotkania z historykami zajmującymi się różnymi okresami w dziejach Polski. W ten sposób uczestnicy spotkań mogą poznać zarówno zagadnienia historii odległej, ale tej najnowszej.

Najbliższe spotkanie odbędzie się 9 lipca, a gościem będzie prof. dr hab. Grzegorz Motyka – historyk specjalizujący się m.in. w tematyce polskiego ruchu oporu w okresie II wojny światowej i stosunkach polsko-ukraińskich, profesor nauk społecznych, a obecnie dyrektor Instytutu Studiów Politycznych PAN. Autor m.in.: „Wołyń ’43. Ludobójcza czystka – fakty, analogie, polityka historyczna”, „Na białych Polaków obława. Wojska NKWD w walce z polskim podziemiem 1944-1953”.

Tematem spotkania będzie historia Obławy Augustowskiej. W lipcu 1945 r. Armia Czerwona oraz Wojsko Polskie, podporządkowane narzuconemu przez ZSRR i zdominowanemu przez komunistów rządowi, przeprowadziły wielką operację przeczesania Puszczy Augustowskiej – dużego kompleksu lasów na pograniczu Polski, Litwy i Białorusi. Operacja w Lasach Augustowskich objęła tereny powiatów Augustów i Suwałki, a na Litwie Łoździeje i była ostatnią operacją wojskową 3 Frontu Białoruskiego (kilka tygodni później został on ostatecznie rozwiązany). W rezultacie operacji, mającej na celu wyłapanie partyzantów sprzeciwiających się stalinowskim porządkom w Polsce, zatrzymano 7 tys. mieszkańców, z których co najmniej 592 osoby rozstrzelano bez sądu. Możemy tylko domniemywać, jaka była dokładna liczba ofiar i gdzie znajdują się ich groby. Operacja ta, długo utrzymywana w tajemnicy, dopiero po przełomie 1989 roku stała się w końcu przedmiotem dociekań historyków. Ale kluczowe dla jej lepszego zrozumienia okazały się dokumenty ujawnione w rosyjskich archiwach już w XXI wieku.

Byłeś na koncercie i imprezie. Zrobiłeś fajne zdjęcie na pikniku. Nagrałeś ciekawy film na wystawie? Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.