Karty historii: Polska w stanie wojennym

Spotkanie

Przed nami kolejne spotkanie w Muzeum Dulag 121 organizowane w ramach cyklu „Karty historii”. Tym razem prelegentem będzie Tadeusz Ruzikowski, który wygłosi wykład „Polska i społeczeństwo w stanie wojennym 1981–1983”.

Działalność Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w latach 1980–1981 przyniosła milionom polskich obywateli namiastkę wolności. Istnienie ogólnopolskiego związku broniącego praw pracowniczych, stojącego w opozycji do władz Polski Ludowej, stanowiło fenomen na skalę bloku państw komunistycznych.
W niedzielny poranek, 13 grudnia 1981 r., Polskie Radio nadało wystąpienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego, w którym poinformował on rodaków o ukonstytuowaniu się Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (WRON) i wprowadzeniu na mocy dekretu Rady Państwa stanu wojennego na terenie całego kraju. Przeciwko ludziom „Solidarności” i całemu polskiemu społeczeństwu skierowano uzbrojoną machinę aparatu władzy PRL z wojskiem i milicją na czele.
Jednocześnie licznego rodzaju represje i sankcje pobudzały wielu członków „Solidarności” do walki o związek poprzez wyrażanie na różne sposoby sprzeciwu społecznego. Spotykał się on z szykanami i prześladowaniami ze strony władz. W takich okolicznościach ogromną rolę pomocową – duszpasterską i materialną, świadczył polskiemu społeczeństwu kościół katolicki i jego zaangażowani duszpasterze. Obok powyższych aspektów, widoczne piętno na codzienności stanu wojennego, odcisnęły również problemy gospodarcze.

To właśnie stan wojenny wprowadzony przez gen. Wojciecha Jaruzelskiego będzie głównym tematem wykładu Tedeusza Ruzikowskiego. Ruzikowski to historyk, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Warszawie, redaktor naczelny www.encyklopedia-solidarnosci.pl, pełnomocnik „Encyklopedii Solidarności” na Region Mazowsze i Płock. Zajmuje się historią społeczno-polityczną Polski powojennej, w szczególności opozycji demokratycznej w Warszawie, a także warszawskiego aparatu bezpieczeństwa.

Wykład w ramach cyklu spotkań „Karty Historii” odbędzie się już 14 grudnia o godz. 15.00 w Muzeum Dulag 121.

Byłeś na koncercie i imprezie. Zrobiłeś fajne zdjęcie na pikniku. Nagrałeś ciekawy film na wystawie? Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.