Dołącz do „zORIENTOwanych”

Grodzisk Maz.

Grodziska biblioteka publiczna zaprasza do udziału w niezwykle ciekawym projekcie, który ma przybliżyć nam kulturę, życie i literaturę państw Bliskiego i Dalekiego Wschodu.

Wzrastająca w XXI wieku potęga gospodarcza państw szeroko rozumianego Orientu przyczynia się do wzrostu zainteresowania kulturą, literaturą i życiem społecznym poszczególnych państw Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Również rozwijająca się wśród Polaków turystyka do państw Orientu wpływa na wzrost zapotrzebowania na kompetentne i interdyscyplinarne przekazanie informacji o tych państwach. W ostatnich latach, Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki odpowiedziała na zapotrzebowanie lokalnej młodzieży, chcących poznawać literaturę dalekowschodnią, poprzez zorganizowanie działu z japońskimi komiksami-mangami oraz organizację spotkań „Omake manga” promujących ten rodzaj publikacji. Ogromne zainteresowanie z jakim spotkał się ten projekt, przyczyniło się do konieczności zaspokojenia ciekawości czytelników (nie tylko młodzieży, ale wszystkich grup wiekowych) poprzez nowe projekty promujące literaturę orientalną, ale również zadań wzmacniających ofertę naszego ośrodka w animacji kultury związanej z Dalekim oraz Bliskim Wschodem oraz zapewnienia dostępu do wiedzy eksperckiej z zakresu wiedzy o społeczeństwach państw Orientu.

Odpowiedzią na tego rodzaju potrzeby lokalnej społeczności jest projekt. – „ORIENTOwani: Literatura, kultura i społeczeństwo państw Orientu”. „zORIENTOwani: Literatura, kultura i społeczeństwo państw Orientu” to projekt na który pozyskaliśmy dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  Projekt składać się będzie z cyklu spotkań z autorami i ekspertami, którzy poprowadzą zarówno wykłady jak również warsztaty umożliwiające przybliżenie literatury, kultury i społeczeństwa Dalekiego oraz Bliskiego Wschodu. Dzięki nowatorskiemu – łączącego formy: wykładową, warsztatową oraz szkoleniową – podejściu do przedstawienia wspomnianych kręgów kulturowych za pośrednictwem wybitnych polskich ekspertów i naukowców, przekazana zostanie wiedza specjalistyczna, do której jako laicy rzadko mamy dostęp – zaznacza grodziska biblioteka.

Wszystkie wydarzenia organizowane w ramach projektu będą dostępne w wersji on-line na fanpage’u biblioteki. https://www.facebook.com/BibliotekaGrodziskMaz/

Byłeś na koncercie i imprezie. Zrobiłeś fajne zdjęcie na pikniku. Nagrałeś ciekawy film na wystawie? Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.