Budowali budki dla ptaków

Reguły

W trakcie zimy dokarmiamy ptaki. Staramy się o nich pamiętać i ułatwić im przetrwanie mroźnych miesięcy. Co jeszcze możemy dla nich zrobić? Budować budki lęgowe. Tego zadania podjęli się mieszkańcy Reguł.

Okazał się to interesujący sposób na spędzenie niedzieli. 24 kwietnia w parku przy ul. Wiejskiej w Regułach nie brakowało chętnych do budowania budek. Uczestnicy byli pod opieką specjalistów z Fundacji „KiM”, którzy zapewnili im dobre warunki pracy oraz niezbędne materiały.

Warto pamiętać, że każdy gatunek ma zupełnie inne preferencje. Zanim rozpoczęto prace trzeba było określić ptaka, dla którego budka zostanie przygotowana. Dzięki mieszkańcom Reguł nowe chatki zyskają sikorka bogatka, sikorka modraszka, muchołówka, wróbel oraz mazurek.

Wykonanie budki wymagało ogromnej dokładności i precyzji. Dlaczego? Zbyt dużo otwór wlotowy powoduje, że budkę mogą zamieszkać większe ptaki, które tym samym wyprą te mniejsze. Mieszkańcy Reguł z zaangażowaniem oddawali się tworzeniu budek lęgowych. To znakomita okazja do wspólnej integracji i ciekawej formy spędzenia czasu na świeżym powietrzu.

Część z wykonanych budek zawieszono w parku. Reszta zawiśnie w ogrodach mieszkańców Reguł, którzy wykazali się troską o los ptaków i postanowili zadbać o ich bezpieczeństwo. Dzięki temu kręgowce mają miejsce, gdzie mogą zakładać gniazda i składać jaja.

Również Podkowa Leśna angażuje się w pomoc ptakom. W lutym mieszkańcy mieli okazję wysłuchać wykładu Adama Tarłowskiego o życiu w wierzbach głowiastych. Następnie rozdano ponad 100 budek lęgowych dla ptaków.

Byłeś na koncercie i imprezie. Zrobiłeś fajne zdjęcie na pikniku. Nagrałeś ciekawy film na wystawie? Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.