2023r. rokiem powstania styczniowego i Aleksandra Sochaczewskiego

Region

Sejmik Województwa Mazowieckiego co roku wybiera patronów nadchodzącego roku. Radni uchwalili rok 2023 rokiem powstania styczniowego i rokiem Aleksandra Sochaczewskiego.

W 2023 r. będziemy obchodzić 160. rocznicę wybuchu powstania styczniowego zatem łatwo się domyślić, że to właśnie to wydarzenie zostanie odpowiednio uhonorowane. Powstanie styczniowe było jednym z największych polskich zrywów narodowowyzwoleńczych. Za udział w powstaniu wielu Polaków zostało więzionych i zesłanych na katorgę na Syberię. Tylko niewielu Sybiraków przeżyło to zesłanie i doczekało się wolnej Polski. Miejsca upamiętniające bitwy między powstańcami i Moskalami znajdują się niemal w każdym powiecie Mazowsza.

Kolejnym patronem roku 2023 został Aleksander Sochaczewski. Jego losy związane są właśnie z powstaniem styczniowym. Za udział w nim Sochaczewskiego więziono w Cytadeli Warszawskiej i zesłano na 20 lat na Syberię. Po powrocie w 1884 r. osiedlił się we Lwowie, a następnie zamieszkał w Monachium i Brukseli. W tym ostatnim mieście stworzył cykl przejmujących obrazów dokumentujących katorgę i pobyt na Syberii. Najsłynniejszy z nich – Pożegnanie Europy (na zdjęciu głównym) – i wiele innych można obejrzeć w Muzeum X Pawilonu w Warszawie. Dzieła te stanowią swoistego rodzaju dokumentację niedoli Polaków skazanych na banicję bezpośrednio po upadku powstania.

Krzysztof Skolimowski przewodniczący sejmikowej Komisji Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego podczas sesji wyraził swoją pełną aprobatę dla podejmowanej uchwały. – Bardzo się cieszę z tego, że będziemy tę uchwałę za chwilę podejmować.(…) To było jedno z bardziej tragicznych powstań w naszych dziejach.(…) Powstanie styczniowe było pierwszym momentem w historii naszych wspólnych dziejów: Polski, Litwy, Ukrainy, kiedy doceniono wagę Ukrainy w ramach tego połączonego państwa – powiedział radny.

Byłeś na koncercie i imprezie. Zrobiłeś fajne zdjęcie na pikniku. Nagrałeś ciekawy film na wystawie? Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.