Konsultacje ws. rozwoju zieleni na obszarze PTO

Region

To już ostatni gwizdek aby wnieść uwagi do powstającej strategii rozwoju terenów zielonych na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów.

W skład PTO wchodzą trzy miasta-ogrody: Milanówek, Podkowa Leśna i Brwinów. 9 grudnia rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące projektu „Strategii rozwoju terenów zieleni na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów wraz z opracowaniem inwentaryzacji zasobów przyrodniczych i koncepcji nowych nasadzeń”. Uwagi i wnioski w formie pisemnej można składać tylko do 30 grudnia tego roku w urzędach wymienionych miast.

Od 23 października do 20 listopada 2015 r. trwały konsultacje w ramach „Koncepcji programowo-przestrzennej rozwoju zieleni na obszarach PTO”. Wówczas wpłynęły cztery wnioski od mieszkańców i dwóch organizacji: Ligi Ochrony Przyrody z Milanówka oraz Komitety Obywatelskiego z Żółwina. Pod uwagę zostały wzięte wnioski dotyczące m.in. nasadzeń w północnej części gminy Brwinów, przy drogach prowadzących do wsi Koszajec, Biskupice, Kotowice, Milęcin, Czubin i Falęcin. Pojawiła się propozycja aby do tego zadania wykorzystać wierzbę białą. Pomysł ujęto w strategii rozwoju zieleni. Twórcy strategii poszerzyli go o rysunek przedstawiający dobór drzew do obsadzeni alei i zarośli śródpolnych, uwzględniających warunki siedliskowe miejsca i jego stopień zurbanizowania.

Opracowanie dotyczące inwentaryzacji zasobów, koncepcji programowo-przestrzennej oraz planu działania pielęgnacji i odnowy terenów zielonych obecnie podlega konsultacjom. Środa (30 grudnia) to ostatni dzień aby dostarczyć swoje wnioski i uwagi.

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.