Kolejne dofinansowania dla samorządów z budżetu Mazowsza

Region

Remonty dróg, zakup sprzętu dla OSP, remont strażnicy. Na jakie cele samorządy otrzymają dofinansowanie z budżetu Mazowsza?

Z subregionu warszawskiego zachodniego aż 200 inwestycji otrzyma dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego. Jest to dodatkowe wsparcie samorządów w realizacji dużych inwestycji. Jakie przedsięwzięcia dofinansuje samorząd województwa mazowieckiego w powiatach pruszkowskim i grodziskim? Poniżej prezentujemy poszczególne programy i listę ich beneficjentów.

Mazowsze dla straży pożarnych

W ramach tego programu dofinansowanie popłynie zarówno na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP, jak i remont lub modernizację strażnic OSP.

OSP w Żelechowie (gm. Żabia Wola) otrzyma dofinansowanie na zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe (150 tys. zł).

Po 40 tys. zł dofinansowania otrzymają OSP z Falent (gm. Raszyn), Młochowa (gm. Nadarzyn) na remont strażnic. OSP w Jaktorowie i Osinach (gm. Baranów) otrzymają niespełna 40 tys. zł na modernizację strażnic.

Mazowsze dla sołectw 2023

Tutaj dofinansowanie popłynie do sołectw z terenu gminy Grodzisk Mazowiecki. Każda z nich otrzyma dofinansowanie w wysokości 10 tys. zł. Sołectwa Książenice, Radonie i Makówka otrzymają dotację na doposażenie działki sołeckiej. Odrano Wola, Kozery i Wólka Grodziska otrzymają pieniądze na ogrodzenie działki sołeckiej, Chrzanów Mały na zagospodarowanie działki sołeckiej, a Kłudno Stare na ogrodzenie działki boiska sportowego. W Izdebnie Nowym pojawi się nowa wiata przystankowa.

W gminie Żabia Wola 10 sołectw otrzyma dofinansowania. Pieniądze przeznaczone będą na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Bukówka, Grzymek, Kaleń-Towarzystwo, Oddział, Słubica A i Pieńki Słubickie. Nowe oświetlenie pojawi się w Pieńkach Zarębskich. Do budżetu wpłynie także dotacja na wymianę infrastruktury przystankowej na terenie sołectwa Ciepłe, Lasek, Słubica Wieś.

Mazowsze dla czystego ciepła 2023

W tym programie gminy z powiatu pruszkowskiego i grodziskiego znalazły się na liście rezerwowej. Dotacje zostaną przyznane jeśli pula budżetu zwiększy się lub beneficjenci z głównej listy zrezygnują z dofinansowania. Na liście znalazły się:

– – Miasto Pruszków – Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania węglowego w budynkach na terenie Pruszkowa (300 tys. zł),
– Gmina Brwinów – Poprawa jakości powietrza w gminie Brwinów poprzez wymianę źródeł ciepła (prawie 200 tys. zł),
– Gmina Raszyn – Poprawa efektywności energetycznej wybranych budynków w Gminie Raszyn w roku 2023 (240 tys. zł),
– Gmina Jaktorów – Wsparcie mieszkańców gminy Jaktorów na wymianę źródeł ciepła (300 tys. zł),
– Gmina Michałowice – Czyste powietrze naszą wspólna sprawą (300 tys. zł).

Mazowsze dla działkowców 2023

Na tegorocznej liście dofinansowań dla działkowców znalazło się w sumie 100 zadań zgłoszonych przez gminy z subregionu. Spośród nich dwa będą zrealizowane na terenie powiatu grodziskiego.

– ROD „MILANÓWEK” (Milanówek) – Modernizacja węzła sanitarnego z WC, szambo (3,6 tys. zł),
– ROD „ZAGAJE” (Grodzisk Mazowiecki) – Budowa wiaty na spotkania integracyjne i zebrania działkowców (20 tys. zł).

Mazowsze dla klimatu 2023

Na ten projekt z budżetu Mazowsza popłynie ponad 16 mln zł na realizację 120 projektów.

– Gmina Żabia Wola – Utworzenie kompleksu zieleni w miejscowości Ojrzanów (21 tys. zł),
– Podkowa Leśna – Nasadzenia zieleni w Podkowie Leśnej (200 tys. zł),
– Gmina Brwinów – Budowa tężni solankowej w parku miejskim w Brwinowie (prawie 200 tys. zł),
– Gmina Grodzisk Mazowiecki -Rozwój błekitno-zielonej infrastruktury w Grodzisku Mazowieckim celem zwiększenia retencji wód opadowych oraz zwiększenie bioróżnorodności miejskiej (200 tys. zł),
– Powiat Pruszkowski – Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenie powiatu pruszkowskiego (125 tys. zł),
– Gmina Nadarzyn – Zagospodarowanie terenu zielonego w m. Nadarzyn (172 tys. zł).

Na liście rezerwowej znalazły się projekty:

– Gmina Raszyn – Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Gminie Raszyn (200 tys. zł),
– Gmina Żabia Wola – Wymiana nieefektywnego oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Gminie Żabia Wola (70 tys. zł).

Mazowiecki Program Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2023

Dofinansowanie na ten program wyniesie ogółem ponad 2,5 mln zł. Dotacje na zapobieganie bezdomności zwierząt popłyną do:

– Gmina Baranów (10 tys. zł),
– Gmina Raszyn (6,5 tys. zł),
– Gmina Nadarzyn (10 tys. zł),
– Gmina Michałowice (20 tys. zł),
– Gmina Żabia Wola (20 tys. zł),
– Gmina Jaktorów (20 tys. zł),
– Gmina Brwinów (7,5 tys. zł),
– Gmina Milanówek (20 tys. zł),
– Gmina Miasto Pruszków (20 tys. zł),
– Miasto Podkowa Leśna(20 tys. zł).

Mazowsze dla Seniorów 2023

Budżet Mazowsza przewidział 2,4 mln zł na 100 zadań będących inicjatywą rad seniorów. Jakie to zadania?

– Gmina Miasto Pruszków – Dobre pomysły pruszkowskiej Rady Seniorów (prawie 30 tys. zł),
– Gmina Miasto Pruszków – W Pruszkowie po zdrowie (prawie 30 tys. zł),
– Gmina Nadarzyn – Rozwój świadomości kulturowej Seniorów Gminy Nadarzyn (prawie 30 tys. zł),
– Gmina Grodzisk Mazowiecki i grodziska Seniorada – międzypokoleniowy dzień integracji i aktywizacji (prawie 30 tys. zł).

Mazowsze dla Zdrowia Kobiety 2023

Budżet Mazowsza przewidział dootacje także na działania profilaktyczne w zakresie zdrowia kobiet.

– Powiat grodziski – Przesiewowe badanie USG piersi – profilaktyka (26 tys. zł),
– Powiat pruszkowski – „Powiat Pruszkowski dla zdrowia kobiet – fizjoterapia uroginekologiczna” (26 tys. zł),
– Powiat grodziski – Urokinezja – terapia schorzeń dna miednicy kobiet (26 tys. zł).

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.