Kolejne dofinansowania dla Powiatu Grodziskiego!

Grodzisk Maz.

2 czerwca członkowie Zarządu Powiatu Grodziskiego, reprezentując Powiat Grodziski, wzięli udział w spotkaniu, podczas którego podpisane zostały umowy na dofinansowanie realizacji zadań z budżetu Województwa Mazowieckiego. W wydarzeniu uczestniczyli wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz radni województwa, a także przedstawiciele władz samorządowych z zachodniego Mazowsza.

Powiat Grodziski pozyskał środki w łącznej wysokości 552 800 zł. Zostaną one przeznaczone na realizację trzech projektów.

Pierwszym z nich jest przebudowa drogi powiatowej numer 1508W w Chlebni. Stanowi ona połączenie Izdebna Kościelnego, Zabłotni, Chlebni oraz Chrzanowa Dużego. Prace będą dotyczyły odcinka o długości 838 m. Przebudowa drogi rozpocznie się w najbliższym czasie, 16 czerwca mija termin składania ofert. Wnioskowany fragment drogi jest w złym stanie technicznym. Realizacja zadania wpłynie przede wszystkim na bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego, zmniejszenie ryzyka wypadków oraz poprawę warunków podróży. Całkowity koszt zadania wynosi 1 085 654 zł, wartość dofinansowania to 500 000 zł.

Pozostałe projekty dotyczą ochrony zdrowia i profilaktyki najczęstszych chorób występujących u kobiet. Powiat zrealizuje zadanie pod nazwą Urokinezja – terapia schorzeń dna miednicy kobiet, podczas którego około 40 pacjentek z Powiatu Grodziskiego będzie mogło skorzystać z fizjoterapii uroginekologicznej oraz, w razie konieczności, z konsultacji u specjalisty urologa lub ginekologa. Schorzenia dna miednicy dotyczą ponad 30% populacji dorosłych kobiet. Wpływają one na obniżenie jakości życia pacjentek. Fizjoterapia uroginekologiczna pomaga złagodzić, a nawet całkowicie wyeliminować te dolegliwości.

Kolejnym projektem jest przesiewowe badanie USG piersi – profilaktyka. Zakłada on przeprowadzenie badania USG u 150 mieszkanek Powiatu Grodziskiego oraz konsultacje specjalistyczne. Warto zaznaczyć, że liczba zachorowań i zgonów spowodowanych rakiem piersi stale rośnie – w 2020 r. nowotwór wykryto u 25 tys. Polek. Skuteczne leczenie możliwe jest dzięki badaniom profilaktycznym – mammografii i USG piersi – i wczesnemu wykrywaniu zmian nowotworowych. Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach działań profilaktycznych refunduje mammografię dla kobiet pomiędzy 50. a 69. rokiem życia raz na 2 lata. Badanie USG natomiast jest skierowane do kobiet młodszych, uzupełnia również mammografię. Jest nieinwazyjne i bezbolesne. Dzięki wczesnej diagnostyce możliwe jest natychmiastowe podjęcie leczenia, dającego szansę na całkowite wyzdrowienie.

Wartość obu projektów profilaktycznych to 30 000 zł, zostaną dofinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego kwotą 26 400 zł każdy. Będą realizowane przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim w październiku tego roku.

Przeprowadzanie wielu przedsięwzięć, które realizuje Powiat Grodziski, jest łatwiejsze dzięki skutecznie pozyskanym dodatkowym środkom finansowym. Poza dotacjami z budżetu Województwa Mazowieckiego władze naszego Powiatu skutecznie wnioskują o dofinansowania z programów rządowych, takich jak m.in. Rządowy Program Polski Ład, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych czy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzięki tym działaniom władz samorządowych możliwa jest realizacja tak wielu inwestycji poprawiających jakość życia wszystkich mieszkańców Powiatu Grodziskiego.

 

Biuletyn Starostwa Powiatu Grodziskiego

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.