Jakie plany inwestycyjne ma powiat pruszkowski?

Uncategorized

Powiat Pruszkowski ma już projekt budżetu na 2023r. Sprawdziliśmy jakie inwestycje są przewidziane do realizacji w przyszłym roku.

Na początek trochę informacji o finansach. Szacowane na 2023 r. dochody powiatu pruszkowskiego szacowane są na 223 mln zł. Wydatki na 2023 r. zaplanowano na poziomie prawie 285 mln zł. To oznacza, że deficyt w powiatowej kasie wyniesie niespełna 62 mln zł i zostanie pokryty z wolnych środków, środkami ze spłaty pożyczki, kredytem oraz środkami z emisji obligacji. Na przyszłoroczne inwestycje władze powiatu chcą wydać prawie 87 mln zł mln zł, a mowa tu o realizacji 37 przedsięwzięć.

Oświatowa „Wielka Trójka”
Trzy najważniejsze zadania inwestycyjne choć umieszczone w działach „Oświata i wychowanie”, „Edukacyjna opieka wychowawcza” i „Kultura fizyczna” dotyczą inwestycji realizowanych w szkołach. Flagową inwestycją, która w 2023 r. pochłonie przeszło 32 mln zł to przebudowa Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki. Drugie zadanie „oświatowe”, które pochłonie prawie 15,6 mln zł to budowa pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych przy ul. Gomulińskiego w Pruszkowie. Wielką „trójkę” zamyka budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Wapiennej. Na tę inwestycje powiat w 2023 r. przeznaczy 14,8 mln zł.

17 inwestycji drogowych
W przyszłym roku powiat pruszkowski chce zrealizować 17 zadań dotyczących inwestycji drogowych. Łącznie chce na nie wydać prawie 17,3 mln zł. Do tych najkosztowniejszych zalicza się pięć inwestycji (wybraliśmy te powyżej 1 mln zł):
– budowa drogi nr 3135W – ul. Broniewskiego w Pruszkowie – 4,8 mln zł
– rozbudowa drogi nr 3129W – ul. Dworcowej w Piastowie oraz ul. Bodycha w Regułach – 3,7 mln zł
– rozbudowa dróg powiatowych nr 1509W i 4108W polegająca na budowie ronda na skrzyżowaniu drogi 1509W i drogi powiatowej nr 4108W – etap I (rondo) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1509W na odcinku od mostu na rzece Rokitnicy do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4108W – etap II – 2 mln zł
– przebudowa skrzyżowania ul. Pruszkowskiej (3107W) z ul. Jeżynową i ul. Działkową w m. Strzeniówka gm. Nadarzyn.

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.