IKZE – wszystko, co musisz wiedzieć o tym sposobie oszczędzania na emeryturę

Art. Sponsorowany

Nasza emerytura, która będzie wypłacana z ZUS, może nie być wysoka. Już dziś jest ona znacznie niższa od ostatniego wynagrodzenia świadczeniobiorcy, a w ciągu kilkunastu następnych lat trend ten będzie się pogłębiał wraz z malejącym tzw. współczynnikiem zastąpienia. By zapewnić sobie komfort życia na starość, warto na nią oszczędzać w ramach III, dobrowolnego filaru systemu emerytalnego. Jego elementem jest IKZE. Sprawdź, czym to polega.

Co to jest IKZE?

IKZE to indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, które umożliwia oszczędzanie i pomnażanie wpłat dokonywanych przez przyszłych emerytów. Podobnie, choć nie tak samo, działa IKE, czyli indywidualne konto emerytalne.

Możesz, ale nie musisz korzystać z IKZE. Odkładany kapitał ma charakter prywatny i podlega dziedziczeniu – nie przepada wraz ze śmiercią właściciela IKZE.

IKZE działają w ten sposób, że wpłacane środki mają być inwestowane. Nie są więc odkładane na koncie, ale w pewnej części pomnażane. To, w jaki sposób inwestycje te będą się odbywać, zależne jest od klienta, ponieważ może wybrać instytucję finansową, prowadzącą IKZE. Może ona lokować pieniądze uczestników w fundusze inwestycyjne, akcje czy obligacje. IKZE mogą oferować:

– fundusze inwestycyjne,
– zakłady ubezpieczeń na życie,
– banki,
– podmioty prowadzące działalność maklerską, a więc domy maklerskie i banki prowadzące działalność maklerską,

dobrowolne fundusze emerytalne, utworzone przez powszechne towarzystwo emerytalne.

Na IKZE może gromadzić oszczędności wyłącznie jeden oszczędzający, nie można więc mieć na przykład wspólnego konta emerytalnego ze współmałżonkiem czy z dzieckiem.

Wygenerowane z tego tytułu zyski nie podlegają opodatkowaniu podatkiem  Belki, czyli daniny od zysków kapitałowych.

Kto może oszczędzać na IKZE?

W ramach IKZE oszczędzać mogą osoby fizyczne w wieku co najmniej 16 lat. Warunek jest taki, aby osoba niepełnoletnia uzyskiwała w danym roku, w którym odprowadza składki na IKZE, dochody z tytułu pracy na umowie o pracę. Wpłaty takich osób nie mogą być wyższe od uzyskiwanego wynagrodzenia.

Ile wynosi limit rocznych wpłat na IKZE?

Możesz dobrowolnie dokonywać wpłat na IKZE, ale ich wysokość musi się mieścić w rocznym limicie. Obecnie wynosi on:

– 1,2-krotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego – dla osób fizycznych,
– 1,8-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego – dla osób samozatrudnionych.

Ogólny limit w 2022 roku wynosi 7 106,40 zł, a dla prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą – 10 659,60 zł.

Odliczenie podatkowe z tytułu IKZE

Zachętą dla osób wahających się, czy założyć dla siebie IKZE może być to, że wynikają z tego tytułu pewne korzyści podatkowe. Otóż wpłaty da się odliczyć od dochodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w ramach rocznej deklaracji PIT.

Wypłata środków z IKZE

Jeśli będąc właścicielem IKZE, zdecydujesz się na dokonanie wypłaty środków z konta po ukończeniu 65. roku życia i jednocześnie będziesz wpłacać środki na konto w co najmniej pięciu dowolnych lat, wówczas wypłacana kwota będzie objęta jedynie zryczałtowanym podatkiem w wysokości 10 proc.

Natomiast możesz też potrzebować wcześniej skorzystać ze środków z IKZE i wówczas wypłaconą kwotę będziesz zobowiązany rozliczyć w deklaracji PIT za dany rok podatkowy, w którym dokonałeś zwrotu. Zapłacisz podatek według obowiązującej Cię skali podatkowej 12 lub 32 proc.

Środki z IKZE podlegają dziedziczeniu i są przekazywane ustalonym osobom uprawnionym lub spadkobiercom ustawowym, jeśli właściciel IKZE nie złoży odpowiedniego wniosku w instytucji prowadzącej IKZE.

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.