Grodziski budżet na 2023 r. przegłosowany

Grodzisk Maz.

Sesja budżetowa w Grodzisku Mazowieckim już za nami. Znaczna większość radnych zagłosowała za przyjęciem uchwały budżetowej na 2023 r.

Podczas grudniowej sesji Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim radni głosowali nad projektem uchwały budżetowej na 2023 r. Niespodzianki nie było, bowiem projekt budżetu został przyjęty. Za głosowało 18 radnych. Od głosu wstrzymał się tylko Janusz Okurowski. Natomiast radnej Doroty Pieniążek-Fibich nie było na posiedzeniu.

Jeszcze przed głosowaniem projektu burmistrz Grodziska Mazowieckiego Grzegorz Benedykciński podkreślał, że dochody gminy uległy znacznemu zmniejszeniu, a co więcej potrzebne jest zmniejszenie zadłużenia gminy. – Poza tym, że mamy zmniejszenie o 30 mln zł dochodów związanych z podatkiem od osób fizycznych, to mamy jeszcze 12 mln zł Janosikowego, czyli podatku który gmina płaci na rzecz biedniejszych samorządów – zaznaczył na sesji burmistrz Benedykciński. – Następny bardzo ważny element to obsługa zadłużenia. Do tej pory kosztowało nas to 1,5 mln zł, teraz mamy 10 mln zł. Dlatego mówimy o tym, że trzeba zmniejszyć zadłużenie, żeby zejść kosztami obsługi. Byłoby błędem żebyśmy dzisiaj, nie kierując się rozumem zwiększali zadłużenie. W tym roku planujemy nie pobierać kredytu na 10 mln zł, w przyszłym chcemy o kolejne 10 mln zł zmniejszyć zadłużenie, a w 2024 roku o kolejne 20 mln zł. Wiem że zbliżają się wybory i rok wyborczy i będzie takie ciśnienie, żeby zrobić jeszcze to i tamto. Ale apeluje do państwa o zdrowy rozsądek. My zainwestowaliśmy już dużo w mieście i w gminie i prosiłbym o zachowanie umiaru, żeby w tej sytuacji doprowadzić do tego, że w przyszłości będziemy mogli inwestować – podkreślał burmistrz.

Mimo ograniczania zadłużenia budżet gminy Grodzisk Mazowiecki na 2023 r. prezentuje się dobrze. Dochody gminy mają wynieść prawie 361 mln zł., a wydatki niewiele ponad 359 mln zł. To oznacza, że w grodziskim budżecie pojawi się nadwyżka środków w wysokości 1,7 mln zł. Te pieniądze zostaną przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji.

My sprawdziliśmy jakie inwestycje zostały zaplanowane w gminie Grodzisk Mazowiecki na nadchodzący rok. Łącznie gmina chce wydać na wszystkie zadania 53,5 mln zł. Wybraliśmy najkosztowniejsze przedsięwzięcia (powyżej 1 mln zł):

1. Budowa Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej z ukształtowaniem i zagospodarowaniem na cele kulturalno-edukacyjne oraz sportowo-rekreacyjne przestrzeni publicznej terenów poprzemysłowych przy ul. Sportowej w Grodzisku Mazowieckim – 16 mln zł
2. Budowa dróg wraz z uzbrojeniem (Budowa czterech mostów na terenie gminy i budowa ulicy Okrężnej II etap w ramach inwestycji realizowanych przy udziale środków z Polskiego Ładu. Budowa ulicy Prostej, Batorego i ulic bocznych, Topolowa, Lipowa, Dygasińskiego, Osolińskiego, os. Dębowa, ul. Głogowa i ulica boczna od Konopnickiej) – 12,5 mln zł
3. Budowa Szkoły Podstawowej w Szczęsnym – 8 mln zł
4. Budownictwo mieszkaniowe (budowa nowych budynków komunalnych w Natolinie, ul. Ułańska oraz modernizacja istniejących budynków) – 3,2 mln zł
5. Prace projektowe pod przyszłe inwestycje – 3 mln zł
6. Zielone płuca Mazowsza – rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa (Budowa dróg (ul. Chełmońskiego – ul. Daleka), przebudowa układu drogowego (ul. 3 maja i ul. Teligi oraz ul. Warszawska i Nadarzyńska). Zakup 2 autobusów elektrycznych, budowa zajezdni, przystosowanie sygnalizacji świetlnej. Budowa ścieżki rowerowej ul. Osowiecka. Budowa baz rowerowych ul. Teligi, Osowiecka, Okrężna – zakończenie projektu) – 1,97 mln zł
7. Budowa świetlic na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki – 1 mln zł
8. Pomoc finansowa dla powiatu grodziskiego – 1 mln zł

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.