Grodzisk: zakończenie konsultacji oświatowych

Region

Kończy się trzecia edycja projektu, który ma na celu wymianę doświadczeń w dziedzinie edukacji pomiędzy ośmioma powiatami. Jednym z nich jest powiat grodziski.

W skład Grupy Wymiany Doświadczeń, poza powiatem grodziskim wchodzą żyrardowski, skierniewicki, rawski, pabianicki, brzeziński, łowicki i sochaczewski. Samorządowcy spotykali się już wielokrotnie.

W czwartek w Grodzisku zakończy się trzecia edycja projektu „Budowanie potencjału instytucjonalnego samorządów dla lepszego dostarczania usług publicznych”. Każda edycja trwa pięć miesięcy i zawiera w sobie pięć spotkań. Poprzednio spotkania trzeciej edycji odbyły się w powiecie brzezińskim, sochaczewskim, pabianickim i łowickim.

Celem projektu jest doskonalenie zarządzania usługami społecznymi i technicznymi dla mieszkańców i przedsiębiorstw poprzez wymianę doświadczeń między samorządowcami, praktycznie zorientowane szkolenia oraz doskonalenie wiedzy osób zarządzających usługami. Projekt finansowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.