Gmina wyremontuje harcerzom Komendę Hufca

Grodzisk Maz.

Na terenie powiatu pruszkowskiego i grodziskiego prężnie działają jednostki organizacyjne Związku Harcerstwa Polskiego: drużyny, szczepy, hufce. Komenda Hufca ZHP w Grodzisku Mazowieckim zyska nową siedzibę. Jest 5 chętnych do pierwszego etapu.

Nowa siedziba Komendy Hufca Grodzisk Mazowiecki znajdzie się przy ul. Sowińskiego 11. Aktualnie jest tam budynek piętrowy oraz dobudowany blaszany garaż. Do tej pory był to budynek mieszkalny jednorodzinny, jednak został on już przekształcony i formalnie jest to siedziba Hufca ZHP.

Gmina Grodzisk Mazowiecki poprzez przetarg poszukuje wykonawcy do sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego.

Wykonawca będzie musiał opracować ponownie inwentaryzację oraz sporządzić Projekt koncepcyjny remontu i modernizacji i innych koniecznych robót oraz projekty we wszystkich branżach, jak również zagospodarowanie terenu – zaprojektowanie miejsc postojowych, drogi dojazdowej i chodnika.

Na realizację tego zadania wykonawca będzie miał 240 dni od daty podpisania umowy. Do przetargu przystąpiło 5 firm. NEOEnergetyka sp. z o.o. z Warszawy z kwotą ponad 147 tys. zł, Pracownia Projektowa „RENO-TECH” z Warszawy z kwotą 119 tys. zł (oferta odrzucona), PTB Paweł Tomaszewski z Czernic Borowych z ofertą na niespełna 50 tys. zł (oferta odrzucona) i Active Line Marcin Taczalski z Lublina z kwotą 38 tys. zł.

Ostatnia z nich okazała się najkorzystniejsza i to ta firma zajmie się przygotowaniem dokumentacji.

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.