Dofinansowanie na naukę języka migowego

Pruszków

Od kwietnia uzyskanie dofinansowania na naukę języka migowego z PRFON-u będzie możliwe za pomocą nowego systemu iPRFON+.

Język migowy umożliwia porozumiewanie się z osobami cierpiącymi na zaburzenia słuchu. Komunikacja za pomocą gestów wspartych mimiką pozwala skutecznie zastąpić dźwięki. Dzięki temu osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą uczestniczyć w życiu społecznym, zawodowym. Wpływa to też na poprawę komfortu ich życia i funkcjonowanie w otoczeniu domowym.

Nauka języka migowego jest wspierana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dofinansowuje on szkolenia osób doświadczających trudności w komunikowaniu się, członków ich rodzin, a także osób, które mają stały, bezpośredni kontakt z nimi.

Od kwietnia 2023 roku dofinansowanie to będzie można uzyskać bez wychodzenia z domu. To dzięki systemowi iPFRON+. Aby złożyć wniosek online, trzeba posiadać Profil Zaufany ePUAP. Chętni do złożenia wniosku mogą założyć swoje konto w systemie iPFRON+.

Projekt „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.

Grill gazowy