„Dobry start” tylko do 30 listopada

Region

To już ostatnie dni na złożenie wniosku o świadczenie z programu „Dobry start”. Dokumenty można składać do 30 listopada.

Czym jest „Dobry start”? To jednorazowa wypłata w wysokości 300 zł na dziecko w wieku szkolnym (do 20 roku życia lub 24 roku życia w przypadku osób z niepełnosprawnościami). Świadczenie jest wypłacane bez względu na dochody. Pieniądze można przeznaczyć na np. zakup podręczników czy pomocy szkolnych.

Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie przez Platformą Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), system bankowości elektronicznej i portal Emp@tia, jak również aplikację mZUS. Środki z „Dobrego startu” przyznaje i wypłaca ZUS na konto bankowe wskazane we wniosku. Cała korespondencja jest przekazywana w formie elektronicznej – podkreśla Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim.

Wniosek może złożyć matka, ojciec, opiekun prawny lub faktyczny dziecka. W przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Do tej pory ZUS wypłacił ponad 687 tys. świadczeń z programu „Dobry start” na kwotę ponad 206 mln zł.

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.