Budżet Inicjatyw Społecznych: Zgłoś swój projekt

Region

Okoliczne gminy mają swoje Budżety Obywatelskie. Teraz podobny mechanizm chce wprowadzić Powiat Pruszkowski. Start Budżetu Inicjatyw Społecznych coraz bliżej.

Czym jest wspomniany Budżet Inicjatyw Społecznych? – To demokratyczny mechanizm, który umożliwia mieszkańcom współdecydowanie o wydatkach publicznych. Dzięki niemu można realizować ciekawe i pożyteczne społecznie projekty, które wybierane są w drodze głosowania. Zachęcamy do zgłaszania swoich projektów i współdecydowania o przyszłości naszego powiatu! To Twoja szansa na realny wpływ na otaczającą nas rzeczywistość – podkreślają urzędnicy.

W tej edycji do rozdysponowania jest 1 mln zł. Zasady dotyczące zgłaszania projektów są podobne do tych obowiązujących przy wnioskach do gminnych budżetów obywatelskich.

Jak zgłosić projekt?
Podstawowe zasady:
Kwota projektu: projekty muszą mieścić się w budżecie do 150 000 zł brutto i zostać zrealizowane w trakcie danego roku budżetowego.
Liczba projektów: każdy projektodawca może zgłosić maksymalnie dwa projekty rocznie.
Termin zgłoszeń: projekty należy zgłaszać od 3 do 23 czerwca 2024 r.

Formy zgłoszeń:
Papierowa:
Osobiście w biurze podawczym starostwa lub jego filiach.
Pocztą tradycyjną na adres starostwa z dopiskiem „Budżet Inicjatyw Społecznych”.
Elektroniczna: Poprzez system obsługi projektów: przejdź do strony.

Co powinno zawierać zgłoszenie?
Wniosek musi zawierać:
Nazwę projektu jednoznacznie identyfikującą projekt.
Opis projektu.
Lokalizację projektu.
Uzasadnienie realizacji projektu.
Szacunkowy koszt realizacji.
Dane projektodawców: imię, nazwisko, adres zamieszkania; w przypadku osoby kontaktowej również numer telefonu lub adres e-mail.
Podpisy projektodawców (w przypadku zgłoszeń papierowych).

Wzór formularza zgłoszenia projektu można znaleźć w załączniku nr 2 do Regulaminu (pod tekstem).

Dodatkowe wymagania
Do zgłoszenia projektu należy dołączyć:
Listę poparcia: zawierającą imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz podpisy co najmniej 30 mieszkańców powiatu (projektodawcy nie są liczeni do tej liczby).
Oświadczenie autora: o wykorzystywaniu utworu na potrzeby BIS oraz zgodę na nieodpłatne opublikowanie projektu.
Zgodę rodzica/opiekuna prawnego: na zgłoszenie projektu przez osobę małoletnią (wzór zgody stanowi załącznik nr 4 do regulaminu).

W przypadku zgłoszeń elektronicznych, oryginały dokumentów muszą być dostarczone do starostwa przed utworzeniem ostatecznej listy projektów, zgodnie z harmonogramem.

Warto się spieszyć. Nabór wniosków trwa do 23 czerwca

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.

Komentarze 1

Jedna odpowiedź do “Budżet Inicjatyw Społecznych: Zgłoś swój projekt”

  1. tomo pisze:

    kiedy rozpocznie się budowa placu rekreacji na Żbików przy papierni który wygrał rok temu?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podobne artykuły