Budownictwo wielorodzinne w Podkowie Leśnej?

Podkowa Leśna

Klimat Podkowy Leśnej jest nie do podrobienia. Wpływa na niego m. in. fakt, że praktycznie nie ma tutaj blokowisk, a budynki wielorodzinne są tutaj mniejszością. Do tej „mniejszości” dołączą dwa budynki zaplanowane w centrum miasta.

Charakterystyczny układ urbanistyczny Podkowy Leśnej, zabytkowe wille oraz ulice pełne zieleni – to wszystko składa się na niepowtarzalny klimat Miasta-Ogrodu. Opieka konserwatora zabytków oraz niezwykle restrykcyjny plan zagospodarowania przestrzennego do tej pory nie dopuściły do budowy w mieście bloków (wyłączając istniejące budynki z kilkoma lokalami mieszkalnymi, ale te wpisały się już w miejski krajobraz).

Jednak ostatnio w centrum Podkowy, przy ul. Jana Pawła II, powstał budynek 6-lokalowy, a w najbliższej przyszłości dobudowany zostanie 4-lokalowy. Czy pojawiły się zgodnie z prawem?

Okazuje się, że tak. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zakładał w tym miejscu budynki usługowe z dopuszczeniem zabudowania działki budynkiem mieszkalnym. A ponieważ nie zostało dookreślone, czy ów budynki mają być jedno-, czy wielorodzinne, na działkach postawiono budynki mieszkalne wielolokalowe. Pozostałe parametry, wymagane przez MPZP, zostały spełnione, zatem budynki powstają całkowicie zgodnie z literą prawa. Ponadto budynki zostały zaprojektowane przez architektów z renomowanych pracowni. To wszystko wskazuje na to, że szybko „wtopią się” w otoczenie.

Toczącą się dyskusja o zabudowie w tym miejscu skłania do pytań – czy zapis o budownictwie wielolokalowym w tym miejscu był świadomy. Z odpowiedzią spieszy burmistrz Podkowy, Artur Tusiński – wszystko wskazuje na to, że chyba tak. Bezpośredni sąsiedzi uczestniczyli w pracach nad planem, składając do nich uwagi, jak wielu innych mieszkańców, np. aby na ich nieruchomościach dopuścić usługi biurowe. Być może ci, którzy interesują się sprawami miasta od dawna, mogą przypomnieć sobie dyskusję z poprzednich kadencji, sięgającą co najmniej 20-30 lat o potrzebie budowy budynków z mniejszymi mieszkaniami dla osób starszych. Być może takie założenia przyświecały uchwałodawcom – podkreśla Tusiński.

Dla uspokojenia – Podkowa Leśna nie zmierza w kierunku budowania bloków. Obowiązujący MPZP nie dopuszcza zabudowania budynkami wielolokalowymi innych działek, poza tymi, które już są tak zabudowane.

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.