Brwinów: kolejne spory burmistrza z radnymi

Region

Po niedawnym referendum w Brwinowie, życie gminy wróciło do normy. Znów pojawiły się spory pomiędzy burmistrzem, Andrzejem Guzikiem i członkami Rady Miejskiej. Tym razem w ich wyniku może ucierpieć budżet Brwinowa.

Najważniejszym punktem obrad poniedziałkowej sesji miasta i gminy Brwinów miało być przyjęcie uchwały budżetowej na rok 2010. Na uchwalenie budżetu gminy czasu pozostało niewiele, bo zgodnie z ustawą tylko do końca stycznia. Najnowszą wersję projektu budżetu zaprezentował radzie miasta burmistrz Brwinowa, Andrzej Guzik. Zawierała ona szereg zmian i autopoprawek określających wydatki budżetu gminy. W części określającej zakres wydatków inwestycyjnych pojawiły się nowe zadania (nie uwzględnione w poprzednich wersjach na łączną sumę blisko 7 mln zł.). To właśnie one stały się przyczyną proceduralnych sporów radnych miasta z burmistrzem i jego urzędnikami.

Głównym argumentem rady miasta, uniemożliwiającym dalsze prace nad uchwalą, był brak opinii kilku ważnych komisji rady, które z najnowszą jej wersją mogły zapoznać się dopiero w trakcie odbywającej się sesji. W tej sytuacji przewodniczący Rady Miejskiej Brwinowa, Krzysztof Falkowski zaproponował przerwę w jej obradach do piątku 26 stycznia.

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.