Brwinów z budżetem na 2023 r. Sprawdziliśmy listę planowanych inwestycji

Brwinów

Inwestycje to kluczowy dział budżetu każdej gminy. Sprawdziliśmy jakie zadania znalazły się w uchwalonym niedawno budżecie gminy Brwinów na przyszły rok.

Koniec roku kalendarzowego to dla samorządów okres wytężonej pracy. Wszystko ze względu na konieczność przygotowania budżetów na kolejny rok. Radni gminy Brwinów jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia uchwalili budżet gminy na 2023 r. Za przyjęciem uchwały było 20 radnych . Jedna osoba była nieobecna na posiedzeniu.

Według projektu przygotowanego przez władze gminy Brwinów, w 2023r. dochody wyniosą ponad 183 mln zł. Wydatki będą większe. To 212 mln zł. Deficyt w wysokości blisko 29,5 mln zł. zostanie sfinansowany z wolnych środków oraz kredytów.

Na inwestycje przeznaczono prawie 49,4 mln zł. Jakie zadania wpisano do projektu? Wybraliśmy 15 tych najkosztowniejszych .Część zadań to zadania wieloletnie. Podane kwoty to środki jakie gmina planuje przeznaczyć w 2023 r.

– Budowa szkoły w Parzniewie wraz z kompleksem boisk sportowych – projekt i budowa – 14 mln zł
– Rozbudowa ul. Szkolnej w Żółwinie łączącej DP3109W z DP1502W – 6,9 mln zł
– Przebudowa ulic Sienkiewicza, Żwirki i Wigury, oraz Lilpopa w Brwinowie – 5 mln zł
– Przebudowa ul. Nadarzyńskiej w Kaniach na odc. od DW nr 719 ul. Warszawskiej do ul. Słonecznej – 3,5 mln zł
– Budowa biblioteki na dz. Nr. Ew. 56/1 i 56/4 przy ul. Grodziskiej10A w Brwinowie – 3,1 mln zł
– Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – Koncepcja wraz z kosztami nabycia gruntu – 2,8 mln zł
– Projektowanie i budowa sieci kanalizacyjnej w Żółwinie – 1,5 mln zł
– Działaj dla klimatu Inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczna w szkołach w gminach Brwinów i Michałowice w partnerstwie z Sandgerdi Elementary School z Islandii -2,5 mln zł
– Rewitalizacja naturalna stawu w Parku Miejskim – etap II – 700 tys. zł
– Projektowanie i budowa odwodnienia na terenie miasta i gminy Brwinów – 700 tys. zł
– Wykonanie projektów doświetlenia ulicznego (punktów świetlnych)oraz budowa na terenie gminy Brwinów – 700 tys. zł.
– Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w parku przy dworze Toeplitza w Otrębusach – 667 tys. zł
– Budowa wodociągu łączącego ul. Pigwową w Książenicach z ul. Graniczną w Żółwinie – 520 tys. zł
– Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4108W ul. Piłsudskiego w Brwinowie na odc. od ul. Sienkiewicza do ul. Błońskiej – 340 tys. zł
– Brwinowska biblioteka w plenerze – 335 tys. zł

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.